Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Společnost Smurfit Kappa podniká další kroky k dosažení svých cílů v oblasti udržitelnosti

15. května 2018


Společnost Smurfit Kappa dosáhla snížení emisí CO2 o 26%, což je o tři roky dříve, než bylo plánováno, jak uvádí její výroční Zpráva o udržitelném rozvoji, která byla dnes zveřejněna.

Lídr v oblasti obalových řešení si stanovil ambiciózní cíl snížit příslušnou celkovou spotřebu fosilních emisí CO2 ve svém systému papíren o 25%. V dnešní zprávě tento lídr v oblasti obalových řešení potvrdil, že tohoto cíle, který měl být splněn v roce 2020, dosáhl již ke konci roku 2017.

Zatímco papírové obaly společnosti Smurfit Kappa jsou obnovitelné a recyklovatelné, samotný výrobní proces papíru je energeticky náročný. Dosažení cíle v oblasti změny klimatu dále posiluje trvalý závazek společnosti snížit svou uhlíkovou stopu tím, že se zaměří na energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů paliva, jako je biomasa, tam, kde to bude možné.

Změna klimatu je jednou z pěti strategických oblastí společnosti Smurfit Kappa zaměřených na udržitelnost společně s lesnictvím, vodou, odpady a lidmi. Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2017 obsahuje několik dalších klíčových úspěchů, včetně dosažení dalších dvou cílů v roce 2017. Prvním bylo snížení chemické spotřeby kyslíku ve své vodě, čehož bylo také dosaženo o tři roky dříve oproti původnímu plánu, a druhý se týkal oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, kdy došlo ke snížení míry četnosti nehod způsobujících časový prostoj o 9% za období pěti let, konkrétně od roku 2013 do roku 2017, čímž došlo k překonání cílového snížení o 5% meziročně za stejné období. Společnost Smurfit Kappa nadále zajišťuje dodávky obalů svým zákazníkům v celé Evropě a Americe, které jsou certifikované spotřebitelským řetězcem, přičemž dosahuje 90% cílové úrovně certifikace. V obalovém průmyslu a pro tak velkou společnost, jakou je Smurfit Kappa, se jedná o ojedinělý jev.

Mezi další významné události patří zařazení společnosti Smurfit Kappa mezi 1% nejlepších dodavatelů v hodnocení udržitelnosti organizace EcoVadis a její zařazení do ratingových systémů investorů FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel a STOXX Global ESG Leaders.

Závazek společnosti Smurfit Kappa investovat do sociálních a vědeckých projektů, z nichž budou mít prospěch komunity, ve kterých společnost působí, činí přibližně 5 milionů EUR s hlavním důrazem na oblast vzdělávání dětí.

Tony Smurfit, Výkonný ředitel, řekl: "Rok 2017 byl pro Smurfit Kappa dalším skvělým rokem, pokud jde o výkonnost v oblasti udržitelnosti, a jsem si jist, že tomu tak bude i v budoucnosti. V příštích pěti letech plánujeme rozdělit významné množství finančních prostředků do projektů, které budou dále přispívat ke snižování environmentální stopy, a budeme i nadále investovat značné prostředky do vývoje, bezpečnosti a dobrých životních podmínek našich lidí."

"Tato zpráva je také důkazem ukázkové transparentnosti a dokazuje, jaký pokrok učinila společnost Smurfit Kappa při podpoře Cíle udržitelného rozvoje OSN 2030."

Steven Stoffer z oddělení SKG VD Development dodal: "Pro společnosti Smurfit Kappa udržitelnost neznamená pouze zmírnění změny klimatu a snížení neefektivity. Aby obal mohl být opravdu udržitelný, musí se vyrobit a navrhnout udržitelným způsobem a musí být po několika použitích biologicky odbouratelný během relativně krátké doby. To má za následek minimální dopad na planetu."

"Papírové obaly jsou k tomu ideální a velmi podporujeme narůstající snahy a zájem o odstranění zvyšujícího se množství biologicky nerozložitelných, především plastových obalů plovoucích v našich oceánech. Proto se domníváme, že papír je obalem budoucnosti."

 

Klíčová zjištění ze zprávy z roku 2017 zahrnují:

 

Lesnictví

• Všechna vlákna pochází z udržitelných zdrojů

Změna klimatu

• Dosáhli jsme snížení emisí CO2 o 26,1% oproti cílovému snížení o 25%

Voda

• Dosáhli jsme snížení relativního množství CHSK (chemická spotřeba kyslíku) ve vypouštěné vodě o 37,5% oproti cílovému snížení o 1/3

Odpad

• Snížení odpadu ukládaného na skládkách o 13,8% od roku 2013

Lidé

• Došlo ke snížení míry četnosti nehod způsobujících časový prostoj o 9% za období 2013 - 2017
 
 

Pro přečtení Zprávy o udržitelném rozvoji společnosti Smurfit Kappa za rok 2017 klikněte zde.

 

  

Společnost Smurfit Kappa podniká další kroky k dosažení svých cílů v oblasti udržitelnosti