Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Společnost Smurfit Kappa uvádí ve španělské papírně do provozu novou elektrárnu na biomasu

25 June 2012 


Společnost Smurfit Kappa Nervión zvyšuje výrobu energie z biomasy o 40 %, čímž výrazně snižuje emise CO2 z fosilních paliv.   

Společnost Smurfit Kappa úspěšně uvedla do provozu novou parní kogenerační elektrárnu (21,4 MW) ve své papírně ve španělském Nerviónu. Jedná se o část investičního projektu ve výši 20 milionů eur zaměřeného na výrobu energie z biomasy, který výrazně sníží emise CO2 z fosilních paliv, také zlepší ziskovost závodu.

Rafael Sarrionandia, generální manažer společnosti Smurfit Kappa Nervión, prohlásil: „Cílem tohoto energetického projektu je zvýšit výrobu tepelné a elektrické energie v závodu, a to zvýšením účinnosti nainstalovaného zařízení a kapacity zařízení na zpracovávání lesního odpadu.“

Tato průmyslová a environmentální modernizace byla možná díky strategickému investičnímu programu.  Patří sem získání multifunkční drtičky, která dokáže zpracovávat veškerý lesní odpad, a výběrového a ukládacího systému, který zvýšil spotřebu biomasy o 40 000 tun/rok, přesahující 100 000 tun.

Projekt kogenerační elektrárny na biomasu začal v roce 2009 inženýrskou studií a nákupem zařízení. V lednu 2011 začala stavební fáze. Byla postavena budova, v níž měla být uložena nová parní kondenzační turbína o výkonu 21,4 MW, a čtyři nové chladicí věže s kapacitou cirkulace vody 2 500 m3/hod. v nepřerušovaném procesu.

Závod zvyšuje svou kapacitu na výrobu energie o 40 %  

Díky tomuto projektu společnost Smurfit Kappa Nervión zvýšila výrobu energie o více než 40 %, čímž roční produkce překoná 120 000 MWh a dosáhne 65 % vlastní spotřeby energie. 

Biomasový odpad používaný jako palivo je obvykle z černého louhu (vedlejší produkt získaný vařením dřeva a kůry z pilařských závodů a z odstraňování kůry z kmenů používaných v papírenství). Nová drticí linka však umožňuje využití i dalšího lesního odpadu, jaký vznikne například při čištění země, prořezávání a prostřihávání, čímž se zkvalitňuje správa lesa a je možné zachovávat les čistý.

Strategický a environmentální investiční program ve výši 50 milionů eur

Elektrárna na biomasu je součástí strategického a environmentálního investičního programu, který začal v roce 2008 s výdajem 20 milionů eur na zlepšení účinnosti a kvality papírenských strojů. Potom následovala investice ve výši 5 milionů eur na zavedení nové čističky na nevonící a nekondenzující plyn. Potom přišla na řadu transformovna, která mění vstupní napětí závodu z 30 000 V na 132 000 V. 

Díky 50 milionům eur, které byly v letech 2008 až 2012 investovány do závodu Smurfit Kappa Nervión, vylepšil tento závod svou pozici, pokud jde o účinnost a snížení nákladů. Společnost Smurfit Kappa Nervión dále posílila svůj závazek využívat zelenou energii a dbát na udržitelné řízení lesů a ochranu a úctu k životnímu prostředí obecně.

Společnost Smurfit Kappa uvádí ve španělské papírně do provozu novou elektrárnu na biomasu