Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Společnost Smurfit Kappa stanoví vizi v oblasti udržitelnosti

22. května, 2013

Společnost SKG představuje svůj dlouhodobý náhled na udržitelnost a stanoví další cíle v této oblasti až do roku 2020 

Společnost Smurfit Kappa Group plc (dále jen „SKG“ nebo „skupina“), jeden z největších integrovaných výrobců papírových obalů na světě, se závody v Evropě a v Severní i Jižní Americe, oznamuje zveřejnění své vize v oblasti udržitelnosti, která pro podnik stanoví další cíle až do roku 2020 a která rozšiřuje řadu iniciativ v této oblasti, jež skupina již zavedla, a navazuje na ně.  

Prohlášení uvádí podrobnosti o závazku skupiny dodržovat udržitelné obchodní postupy a přesvědčení, že ziskového růstu lze dosáhnout tak, že Skupina bude svým zákazníkům poskytovat inovativní obalová řešení a nadále minimalizovat plýtvání produkty, optimalizovat využívání zdrojů a používat znovu prostřednictvím recyklace a stimulovat zalesňování prostřednictvím udržitelných lesnických postupů.

Společnost SKG stanovila cíle, které mají posílit její udržitelné obchodní postupy, v sedmi klíčových oblastech: spotřebitelský řetězec, emise CO₂, odpad, voda, ochrana zdraví a bezpečnost, udržitelné využívání zdrojů a zapojení do života společnosti. V každé z těchto oblastí byly stanoveny podrobné cíle, které se mají plnit v letech 2013 až 2020. 

Gary McGann, výkonný ředitel skupiny, se vyjádřil: „Společnost Smurfit Kappa již déle než 75 let vyrábí inovativní obalová řešení z obnovitelných a recyklovatelných materiálů. Jsme přesvědčeni, že náš dlouhodobý závazek v oblasti udržitelnosti sehrál klíčovou úlohu v tom, že se nám podařilo získat pozici světového lídra v oblasti papírových obalů.

Vyjádření naší vize v oblasti udržitelnosti, které dnes zveřejňujeme, je dalším krokem v našem úsilí stále se zlepšovat v tom, jak sloužíme zájmům našich zákazníků, zaměstnanců, místních obcí, v nichž působíme, a našich akcionářů. Domníváme se, že naplňování našich klíčových obchodních cílů bude možné pouze prostřednictvím obchodních postupů, které jsou založeny na zásadách dlouhodobého udržitelného rozvoje.“ 

„Zaměřujeme se na to, abychom i nadále jako podnik rostli, ale k růstu využíváme pouze ty příležitosti, které jsou obchodně a ekonomicky atraktivní, sociálně pokrokové a environmentálně udržitelné.“ 

Kopie prohlášení je ke stažení níže

Vytištěnou verzi je možné objednat na e-mailové adrese: sustainability@smurfitkappa.com

V červnu 2013 společnost Smurfit Kappa vydá svou šestou výroční zprávu o udržitelnosti, v níž bude popsán výkon a pokrok vzhledem k cílům za rok 2012.

Společnost Smurfit Kappa stanoví vizi v oblasti udržitelnosti