Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Podpora

​Lidské zdroje

Toto oddělení se skládá z několika prvků:

Mzdy a benefity

The duties and responsibilities include: providing information and support relating to the salary review process and a centre of excellence regarding job evaluations and International movement protocols.  

K úkolům a povinnostem patří: poskytování informací a podpory v souvislosti s procesem přezkumu mezd a střediskem kvality vzhledem k vyhodnocování pracovních míst a protokolů pro mezinárodní transakce.

Zdraví a bezpečnost práce

K hlavním úkolům patří sledování a vykazování nehod a incidentů; příprava celé řady bezpečnostních zpráv; výzkum a srovnávání s ostatními firmami pro zavedení osvědčených postupů; příprava zásad a postupů souvisejících s normami pro bezpečný provoz a neustálá komunikace se bezpečnostními koordinátory pro danou zemi. Tento prvek má také zodpovědnost za průběžnou přípravu sdělení v oblasti zdraví a bezpečnost práce, jako jsou bezpečnostní upozornění a průzkumy názorů na bezpečnost. Další klíčovou odpovědností je provádění kontrol a auditů závodů na základě ročního plánu. (Více)

Manažerský rozvoj

The Smurfit Kappa Group University functions in delivering the company’s learning and development needs. It is the responsibility of the team to manage programmes, and to liaise with and provide support to divisional HR on matters relating to employee development. The team also plays a central role in driving and supporting the annual succession planning as part of the overall management strategy of identifying and growing internal managers and leaders 

Smurfit Kappa Group University poskytuje všem zaměstnancům přístup k příležitostem ke školení a rozvoji; zajistit, aby se stále investovalo do nových tréninkových a rozvojových programů a do zlepšování stávajících programů; poskytovat praktické vedení a rady ohledně školení a rozvoje pro skupiny i jednotlivce a zajistit prostředí, ve kterém jsou školení a rozvoj stimulovány, umožněny a oceňovány. (Více).

Penze

K odpovědnostem v této oblasti patří udržovat si důkladný přehled o našich programech důchodových benefitů a poskytovat podporu hlavní kanceláři pro lidské zdroje a místnímu managementu. Další úkoly: podporovat finanční oddělení a řídit subdodavatelské poskytovatele služeb.

Vnitrofiremní komunikace

Tento prvek je zodpovědný za vytváření firemních publikací, jako jsou výroční zpráva, zpráva o udržitelném rozvoji a People and Packaging, a také interních publikací.  Tento prvek se také stará o branding a firemní identitu společnosti, internet a intranet a rozvoj naší prezentace na internetu.

Informační systémy (IS)

Cílem strategie IS je podporovat účinnost a efektivitu provozů prostřednictvím harmonizace standardních řešení. Odbor IS prostřednictvím oddělení IT poskytuje organizaci několik služeb. K dalším klíčovým odpovědnostem patří řízení Infrastruktury IT, platformy pro e-Learning, kancelářská komunikace on-line a řízení interních podnikových systémů.

Volná pracovní místa

Zajímá vás práce u nás?

Volná pracovní místa

Další funkce

Prodej a marketing

Budování hodnotných vztahů s našimi zákazníky. (Více) 

Výroba

Práce v dynamickém prostředí, vytváření produktů špičkové kvality včas pr onaše zákazníky. (Více)

Finance

Strategická úloha při plánování a vytváření rozpočtu pro udržitelnou budoucnost. (Více)

Navrhování a inovace

Uvádění našich nejlepších nápadů v život. (Více)

Zdroje

Zajišťují bezpečnost dodávek pro všechny služby, výrobky a nakoupené suroviny. (Více)