Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Lesnictví

Všechny papírové obaly jsou vyrobeny z dřevitých vláken, přírodních a obnovitelných surovin.  

 

75% vláken, která používáme ve společnosti Smurfit Kappa, pochází z recyklovaných zdrojů a pouze 25% pochází přímo z čerstvého dřeva.  

Máme velmi přísné standardy zaručující, aby veškeré dřevo dodávané do našich papíren zpracovávajících primární celulózu splňovalo nejvyšší etické normy.  Pomocí našich vlastních plantáží (např. v Latinské Americe) nebo přes síť spolehlivých a certifikovaných dodavatelů (Evropa) jsme vyvinuli souvislý přístup k našim dodávkám dřeva. Ve většině našich závodů a těžebních provozů platí certifikace dodavatelského řetězce (FSC nebo PEFC) a naším cílem je 100% soulad.
Veškeré naše dřevo pochází z kultivovaných lesů (namísto z přirozeného lesa). Pro výrobu papíru většinou používáme dřevo, které není vhodné pro jiné průmyslové aktivity a jednáme tedy jako doplňková aktivita k jiným zodpovědným činnostem v oblasti dřeva. Naše dřevo většinou pochází ze tří druhů zdrojů:

  • lesní probírka – nedospělé stromy vytěžené z kultivovaného lesa, aby bylo umožněno zbývajícím stromům dorůst do zdravé dospělosti,
  • vrcholky dospělých stromů a větve (kulatina jde na pilu),
  • odpad z pil (piliny, odštěpky, prach) – ze stavebnictví nebo dřevozpracujícího průmyslu.

Pro maximalní využití dřeva používáme‘ ve vysoce efektivních kotlích na biomasu nevyužitý materiál, jako jsou např. kůra, lesní zbytky nebo pařezy, pro výrobu biogenního tepla a elektřiny. To pomáhá uspokojit energetické potřeby našich papíren zpracovávajících primární celulózu a současně omezit emise CO2 z fosilních paliv. (Čtěte více o biopalivech ...)
Naše politika v oblasti udržitelného využívání zdrojů popisuje naše kodexy chování s ohledem na veškeré dodávky dřevěných produktů, bez ohledu na to, zda tyto dodávky pocházejí z našich vlastních lesů, nebo je kupujeme od dodavatelů, kteří jsou třetími stranami. Tato obecná politika je používána ve všech zemích, ve kterých provádíme naši činnost:

Kolumbie

Naše největší lesní plantáže jsou v Kolumbii, kde máme 69 500 hektarů, z toho je 64% komerčních plantáží, 31% chráněný prales a 5% připadá na infrastrukturu.

Naše úsilí směřovalo ke genetickému zdokonalení druhů, které sázíme (borovice a eukalyptus), jejich fytosanitární ochraně a nejlepším postupům při pěstování a sylvikultuře, které umožňují větší produktivitu na menší ploše. Geneticky upravené organizmy (GMO) nejsou používány. Od roku 2003 je náš les v Kolumbii spravován systémem řízení, který byl certifikován v souladu s programem Forest Stewardship Council (FSC).

Venezuela

Vlastníme 35 000 hektarů lesa, z čehož jsou 60% komerční plantáže a 40% je přírodní rezervace.  Hlavními druhy těženými na komerčních plantážích jsou různé druhy borovic, eukalyptů a buků. Tento poměr je také používán při průzkumu a vývoji, jako jsou lesnictví, správa plantáží, ochrana lesa a výzkum.
Lesní plantáže ve Venezuele zatím nebyly certifikovány, jsou však dobře rozvinuté s ohledem na nejlepší postupy a budou se ucházet o certifikaci ve chvíli, kdy to místní okolnosti dovolí.

Španělsko

Pracujeme podle systému dlouhodobě udržitelného řízení lesa, který byl certifikován v souladu s programem Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Stanovená lesnická společnost Central Forestal se od roku 1968 stará o vztahy s majiteli lesa, dodává do našich papíren ve Španělsku a také do dřevozpracujícího průmyslu v oblasti, který současně dodává své vedlejší produkty našim papírnám. Tato společnost zajišťuje naprostý soulad s principy společnosti Smurfit Kappa group. Jejich dodavatelský řetězec je certifikován v souladu se systémy FSC a PEFC. 

Francie

Akvitánský les s borovicemi přímořskými pokrývá téměř 0,9 milionů hektarů. Tento kultivovaný les patří soukromým majitelům. Je spravován dlouhodobě udržitelným způsobem a je certifikován jako dřevo kontrolované podle FSC nebo PEFC.
Stanovená lesnická společnost Smurfit Kappa Comptoir du Pin spolupracuje více než 60 let se soukromými majiteli a lesním výzkumným institutem na zlepšení konkurenceschopnosti lesa v rámci genetiky, fytosanitární ochrany a metod těžby.
Od roku 2010 vyvíjí společnost Smurfit Kappa Comptoir du Pin úsilí o vytváření tepla a elektřiny z pařezů stromů. 

FSC and PEFC

​Uznáváme a využíváme dva hlavní mezinárodní programy pro certifikaci lesů: Forest Stewardship Council (FSC) a Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). (Více...)