Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Vize, mise a hodnoty

​Vize

Naší vizí je, abychom byli globálně uznávaní jako společnost, která dynamicky dodává jisté a vysoké výnosy pro všechny zainteresované strany.

Abychom toho dosáhli, budeme:

  • jednat pro obecné blaho zemí a obcí, ve kterých máme tu čest provozovat naši činnost,
  • poskytovat co možná nejbezpečnější přirozené prostředí, pocit identity a odměňující kariéru pro naše zaměstnance,
  • vytvářet nejvyšší úroveň uspokojení našich zákazníků,
  • optimalizovat návratnost pro naše akcionáře.

Mise

Společnost Smurfit Kappa se snaží být společností řízenou trhem a orientovanou na zákazníka, kde jsou spokojenost zákazníků, osobní rozvoj zaměstnanců a respekt k místní komunitě a životnímu prostředí vnímány jako neoddělitelné od cíle vytvářet hodnoty pro akcionáře.

Hodnoty

  • Podnikání: vážíme si podnikatelského ducha a decentralizovaného stylu řízení s pracovníky, kteří ujímají úkolů a podporují provozy rychle, inovativně a s opozičním myšlením.
  • Lidé: naším cílem je najmout, rozvinout, motivovat, udržovat v bezpečí a zachovat si naše zaměstnance.
  • Životní prostředí: naším cílem je chránit životní prostředí a postupně zlepšovat naši výkonnost v oblasti emisí do ovzduší a vypouštění látek do vody a půdy.
  • Zákazníci: sami sebe vidíme jako podnik poskytující služby v oblasti obalových produktů.
  • Návratnost investic akcionářů: naším cílem je nabídnout nejlepší možnou návratnost investic akcionářů s ohledem na naše odvětví.
  • Splnění závazků akcionářů: jsme odhodláni splnit své závazky a pro jejich dosažení jsme ochotni využít všech zdrojů.