Wij maken, net als veel andere websites, gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren en u meer gepersonaliseerde services te bieden, zowel op de website als via andere media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Productveiligheid en REACH

Een sterke betrokkenheid bij de veiligheid van producten.

Productveiligheidsafdeling

Ons laboratorium doet onderzoek en realiseert ontwikkelingsprojecten op het gebied van contact met levensmiddelen. We testen de zuiverheid van onze papier- en kartonproducten in alle productiefasen, van het ontwerp tot de levering.

Wij analyseren producten volgens de eisen van de verschillende Europese en nationale wetgevingen. Deze afdeling is geaccrediteerd door derden volgens de kwaliteitsnorm ISO 17025 voor test- en kalibratielaboratoria.

Verpakkingen en contact met levensmiddelen

We volgen wijzigingen in de regelgeving in alle landen en zijn zeer actief met betrekking tot productveiligheidskwesties op Europees en nationaal niveau binnen de papierindustrie.

Een belangrijk deel van onze verpakkingen is bedoeld voor de agrarische voedingsindustrie, waarbij we ervoor zorgen dat voedingsmiddelen veilig in onze producten verpakt kunnen worden, hetzij in direct of indirect contact.

Onze systematische aanpak heeft geleid tot nul geregistreerde incidenten van niet-naleving van de regelgeving of vrijwillige codes op het gebied van productveiligheid en productaansprakelijkheid.

Voedsel- en veiligheidswaarschuwingen

Wij bewaken voortdurend onze prestaties met betrekking tot voedselveiligheid en -hygiëne. Dit stelt ons in staat om snel en effectief te reageren op zorgen vanuit de markt of de voedselveiligheidswaarschuwingen van Europese of nationale autoriteiten.

Wetgeving en richtlijnen

Europese regelgevingen die van toepassing zijn op verpakkingen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen, zijn in de afgelopen jaren herzien en aangescherpt. Uitvoering van de 'Guide for Good Manufacturing Practice' (GMP) is nu wettelijk verplicht in papierfabrieken en bij productielocaties waarbij verpakkingen voor voedseltoepassingen worden geproduceerd.

We voldoen niet alleen aan de wetgeving inzake gezondheids- en veiligheidsaspecten van onze producten, maar we hebben ook ingestemd met vrijwillige gedragscodes die onder meer zijn gebaseerd op de OESO-richtsnoeren voor multinationals.

Gezondheids- en veiligheidsoverwegingen

Aangezien veel van onze producten worden gebruikt als transportverpakking, zorgen we ervoor dat onze producten veilig en makkelijk in het gebruik zijn voor degenen die ze verwerken en gebruiken.

REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen.

Informatie over REACH