Wij maken, net als veel andere websites, gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren en u meer gepersonaliseerde services te bieden, zowel op de website als via andere media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​ Woordenlijst

Biobrandstoffen

Brandstoffen uit biomassa (afgekeurd hout, schors, zwart residuloog, dat geproduceerd wordt tijdens de productie van virgin pulp (maagdelijke pulp), teerolie, het aandeel biomassa van gemengd afval en biogas, dat geproduceerd wordt tijdens de anaërobe behandeling van afvalwater) (Lees verder...).

Biodiversiteit

Een term die de veelheid aan levensvormen en soorten (flora en fauna) in een ecosysteem beschrijft. Een ecosysteem is een biologische gemeenschap, die in een bepaalde fysieke omgeving met elkaar leeft.

Biologisch afbreekbaar

Biologisch afbreekbaar afval is een soort afval, dat in het algemeen afkomstifg is van plant of dier en dat door andere levende organismen kan worden afgebroken. Afval, dat niet door andere levende organismen kan worden afgebroken, wordt niet biologisch afbreekbaar genoemd

Chain of Custody (CoC) (herkomst traceerbaarheid)

Chain of Custody (CoC) (herkomst traceerbaarheid) certificering die geldt voor materiaal en producten van hout/vezels. Chain of Custody (CoC) (herkomst traceerbaarheid) is een route-informatie over de weg die producten uit het bos afgelegd hebben of in geval van gerecyclede materialen, van de plek van herwinning tot de consument, inclusief alle stadia van verwerking, transformatie, vervaardiging en distributie, waarbij de overgang naar het volgende stadium van de toeleveringsketen een eigendomsoverdracht betreft.

Coating

Materiaal dat wordt gebruikt om karton met een laag bv. vernis te bedekken om de prestatie/esthetiek te verhogen

Containerboard

Soorten papier en karton, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het vervaardigen van golfkarton. Zij worden van virgin fibres of gerecyclede vezels gemaakt. Dit omvat kraftgrondpapier, testliner (gerecycleerd papier), halfchemische en gerecycled golfkarton.

Conversie

Conversie betekent binnen de context van verpakkingen, het brandproces van onbedrukte plaat tot eindproduct

Drielaags golfkarton

Golfkarton gemaakt met 3 golflagen om het sterker te maken

ECT (kantstuikwaarde)

ECT (kantstuikwaarde) is een laboratoriumtestmethode, die wordt gebruikt om de afbrokkeling in de breedterichting te meten van een golfkartonnen monster.

Enkel golfkarton

Een stuk golfkarton met slecht één golf

Fossiele brandstoffen

Brandstoffen die van natuurlijke hulpbronnen (gas, olie, steenkool, turf en bruinkool) afkomstig zijn.

Gesloten systeem, systeem met terugkoppeling

Productiesysteem waarin het afval of nevenproduct van een proces of product gebruikt wordt om nog een ander product te maken. Bijvoorbeeld oude kranten recyclen om karton of andere soorten papier te maken (Lees verder...).

Gestanst (D/C)

Insnijdingen en vouwen, die op golfplaten worden gevormd met een bandstaalmes en net als een biscuitsnijder bepaalde vormen uitsnijden

Gevaarlijk

Residu’s van oliën en ander gevaarlijk afval (bouwafval dat asbest bevat, oude brandstoffen, inktresidu's enz.). Al dit afval wordt door extern geautoriseerde bedrijven afgehandeld.

Golf

Heeft betrekking op de grootte van de golf.  Normale golfmaten zijn "A", "B", "C", "E" en "F"

Golf

Een enkele golfrug in het golfmedium of een enkele kam op de rol van de golfkartonmachine. De "golvende" middelste laag in golfkarton. Ook bekend als golf

Golfkarton

Gestructureerd karton, gemaakt door een golfkartonmachine, in het algemeen gevormd door het lijmen van een golf op twee vlakke platen golfkarton (van golfkartonnen bak???) (kraftgrondpapier of testliner). (Lees verder...)

Golfkartonmachine

De machine die het golfkarton maakt van gegolfd en liner-papier.

Ingezameld Papier

Gebruikt papier en karton dat is verzameld en geclassificeerd met recycling als doel. Mechanische behandeling wordt gebruikt om onbruikbare materialen te verwijderen. (Lees verder...) ​

ISO 14001

Regeling, gecertificeerd door een onafhankelijke derde partij, die ervoor zorgt dat de gecertificeerde werkwijze voldoet aan internationaal erkende normen en procedures van het milieubeheer.

ISO 9001

Regeling, gecertificeerd door onafhankelijke derde partij, die ervoor zorgt dat de gecertificeerde werkwijze voldoet aan internationaal erkende normen en procedures van kwaliteitsmanagement.

Kraft

Karton gemaakt van papier dat hoofdzakelijk uit virgin fibres van hout is vervaardigd

Kraftgrondpapier (ook bekend als kraftpapier)

Papier hoofdzakelijk gemaakt van virgin fibres van hout. (Lees verder...).

Kwaliteit van het karton

De hoogte van de golf of de kwaliteit van het papier dat wordt gebruikt om karton te maken, is bepalend voor de kwaliteit van het karton

Liner

Het papier gebruikt aan of de binnen- of buitenkant van het golfkartonnen pak of de golfkartonnen plaat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): een concept waarbij organisaties in alle aspecten van hun handelen rekening houden met de belangen van de samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de invloed van hun activiteiten op klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders, gemeenschappen en het milieu.

Massief karton

Massief karton is een papieren product, opgebouwd uit gerecyclede vezels. Het product kan worden afgewerkt met een verscheidenheid aan papieren liners (Lees verder...).

Milieubeheersysteem (EMS)

Milieubeheersysteem (EMS). Een aantal processen en praktische handelingen, die een organisatie de gelegenheid geven de nadelige invloed op het milieu te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren.

NGO

Een Niet Gouvermentele Organisatie (NGO) is een wettelijk opgezette organisatie die is opgericht door privépersonen of organisaties, zonder deelname van enig overheidsorgaan. In die gevallen waar NGO'S totaal of gedeeltelijk door de overheid worden gefinancierd, handhaaft de NGO zijn niet van overheidswege opgerichte status doordat vertegenwoordigers van de overheid worden uitgesloten van lidmaatschap van de organisatie.

Onbedrukte plaat

Term voor de kartonplaat, die wordt gebruikt om verpakkingen te maken.

Open golfkarton

Een golfkartonnen plaat zonder de liner aan de buitenkant om de golf te laten zien (Lees verder...).

Papiertoevoer / golfplaattoevoer

Een specifieke productielocatie waar uitsluitend karton wordt geproduceerd – op deze locatie vindt geen conversie plaats

PEFC

Programma voor de Erkenning van het Bos Certificaat (PEFC). De PEFC is een onafhankelijke, niet van overheidswege opgerichte organisatie, die duurzaam beheerde bossen door certificering door een onafhankelijke derde partij bevordert.

Pulp

Houtpulp voor de productie van papier (Lees verder...).

Raad voor Verantwoord Bosbeheer (FSC)

Raad voor Verantwoord Bosbeheer (FSC). De FSC is een onafhankelijke, niet van overheidswege gestichte organisatie, die is opgezet om het verantwoord management van de bossen van de wereld te bevorderen. De FSC heeft internationaal-erkende bosbouw certificeringprincipes ontwikkeld en een systeem van tracering, controle en labelling van hout en hout/vezelproducten gebaseerd op FSC-gecertificeerde bossen opgezet.

REACH

REACH is de Verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen.  Het is in werking getreden op 1 juni 2007 om het voormalige wetgevende kader op het gebruik van chemische stoffen binnen de Europese Unie (EU) te stroomlijnen en te verbeteren. REACH legt een grotere verantwoordelijkheid bij de industrie om de risico's te beheren die chemische stoffen voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. In principe geldt REACH voor alle chemische stoffen: niet alleen voor chemicaliën die in industriële processen worden gebruikt, maar ook chemicaliën die in ons dagelijks leven worden gebruikt, bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen, verf, evenals in artikelen zoals kleding, papier en verpakkingen. (Lees verder...)

Retail Ready verpakkingen

Verpakking speciaal gemaakt voor de detailhandel en die daarbij zowel rekening houdt met het aanvullen op de plank als de eisen van de toevoerketen (Lees verder...).

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI)

Het verslagkader van de GRI (Richtlijnen voor Duurzaamheidverslaggeving) is het algemeen erkende kader voor berichtgeving over de prestaties op economische, milieu en sociaal gebied door een organisatie. De richtlijnen voor verslaggeving met betrekking tot duurzaamheid bieden de principes voor berichtgeving en de lijst van prestatie-indicatoren, voor elk van de drie hoofdgebieden die in een duurzaamheidsheidrapport zouden moeten worden vermeld.

Semi-chemical

Golf die speciale karaktereigenschappen heeft om te zorgen dat het zijn kracht in vochtige en natte omgevingen behoudt (Lees verder...).

Sheetplant

Een productielocatie die uitsluitend onbedrukte kartonplaten omzet in verpakkingsdozen

Stortplaats

De verwijdering van vast afval op interne of externe stortplaats in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Testliner, gerecycleerd papier

Papier vervaardigd uit gerecyclede vezels. (Lees verder...)

Vergelijking

Een meting van de kwaliteit van het beleid, de producten, programma's, strategieën, enz. van een organisatie en de vergelijking daarvan met standaard metingen of soortgelijke metingen bij vergelijkbare organisaties.

Verpakking voor de detailhandel retail ready verpakkingen

Verpakkingen speciaal gemaakt voor de detailhandel en die daarbij zowel rekening houdt met het aanvullen op de plank als de eisen van de toevoerketen

Virgin fibre

Pulp verkregen door een chemisch proces dat wordt gebruikt om lignine uit het hout te verwijderen. Als gevolg daarvan kan de vezel worden gebruikt om papier te produceren. Het lignine residu en andere organische mengsels worden vervolgens verzameld en gebruikt bij de vorming van zwarte residuloog. (Lees verder...)

Vouwkartonnen doos

Een kartonnen gevouwen doos is een op papier gebaseerd product, opgebouwd uit gerecyclede vezels, waarmee een stevig karton met een laag gramsgewicht (meestal <600 gram/m2) wordt gevormd.  Een voorbeeld hiervan is een cornflakesdoos (Lees verder...).

Witte bovenliner

De witte buitenlaag op papier op het golfkarton

Witte liner

Een golfkartonnen bak is in het algemeenk bruin van kleur,  maar kan ook wit gebleekt worden. Wanneer wit papier wordt gebruikt om golfkarton te maken, kan dit helpen om de kwaliteit van de bedrukking te verbeteren

Wraparound

Een gevouwen en gegleufde plaat, die machinaal om een product heen is geassembleerd om een afgewerkte doos te maken (Lees verder...)

Zwart residuloog

Vloeibaar residu uit verpulping dat organische mengsels (zoals lignine) bevat. Dit residu wordt in papierfabrieken verbrand om energie te produceren. De herwonnen energie wordt geclassificeerd als duurzaam omdat het gewonnen wordt uit biomassa.