Open Community 2021

Pomáhame budovať udržateľnú budúcnosť v spoločenstvách, v ktorých pôsobíme

Náš generálny riaditeľ, Tony Smurfit, hovorí o našom pozitívnom vplyve na spoločenstvá, v ktorých žijeme

"Som, rád, že sa s Vami môžem podeliť o niekoľko úžasných príkladov toho, ako pozitívne prispievame k životu obyvateľov v spoločenstvách, v ktorých máme tú česť pôsobiť. 

Vrámci našej snahy byť celosvetovo uznávaným podnikom verím, že je našou povinnosťou prispieť k životu našich komunít, keď na to máme možnosť.

Príklady našej činnosti v tejto brožúre dokazujú, akú úžasnú prácu robia zamestnanci Smurfit Kappa v krajinách po celom svete. Prostredníctvom nadácie Smurfit Kappa sme aj tento rok finančne podporili mnoho iniciatív a projektov, ktoré doslova každým dňom menia životy ľudí v našom okolí k lepšiemu. Som presvedčený, že náš záväzok podporiť miestne spoločenstvá bude z roka na rok úspešnejší.

Som nesmierne hrdý na to, že naši kolegovia dokážu prispieť k fungovaniu svojho okolia toľkým dobrom, najmä v kontexte sveta, ktorý je ohrozený ochorením COVID-19.  

Prajem Vám príjemné čítanie a sledovanie činnosti kolegov zo Smurfit Kappa, ktorí sa snažia zmeniť svet k lepšiemu! "

 

 

Stiahnutie brožúry

Prehľad toho, ako podporujeme naše spoločenstvá

SMURFIT KAPPA CZECH REPUBLIC

Od roku 2014 organizuje Smurfit Kappa v Českej republike dvakrát ročne workshopy "Deti do lesa" s lesníkom. Na týchto workshopoch sa deti naučia ako je veľmi dôležité starať sa o naše lesy. Na každom worshope sa zúčastnilo 100 detí a historicky sa celkovo tohto workshopu zúčastnilo viac ako 2000 žiakov.

SMURFIT KAPPA SLOVAKIA

Spolu s finančným darom od Nadácie Smurfit Kappa sa naši kolegovia na Slovensku rozhodli venovať svoj čas a energiu na úpravu areálu klubu kajakárov, spoločne posunuli plot, upravili vonkajšie plochy a vyčistili breh rieky, aby miestne deti mohli trénovať v čistom a bezpečnom prostredí. 

SMURFIT KAPPA RUSSIA

Náš tím v Rusku sa rozhodol stráviť deň v malebnom parku v Pavlovsku, nafukovať balóny a hrať sa s deťmi z miestneho detského domova. Detský domov pravidelne dostáva od Smurfit Kappa finančné dary, preto sa tím rozhodol darovať im aj niečo iné, čo má veľkú hodnotu, svoj čas a pozornosť. Deťom ale aj zamestnancom SK sa tento deň veľmi páčil.

Smurfit Kappa Poland

Iniciatíva 'Kniha od koreňov’ od Smurfit Kappa Poľsko má za cieľ poskytnúť základným školám kartónovú knižnicu v tvare stromu na podporu ekologického myslenia, nálady k čítaniu a vzájomnému požičiavaniu kníh.

Zistite viac o tom, ako podporujeme naše komunity

V Smurfit Kappa sme presvedčení, že je našou povinnosťou podporovať projekty, ktoré vedú k udržateľnej budúcnosti spoločenstiev a krajín, v ktorých pôsobíme.  

Pozrite si niektoré z týchto iniciatív v našej brožúre „Open Community 2021 - Otvorená komunita 2021". 

STIAHNUŤ BroŽÚRU