Priemyselné obaly

Obaly na protikoróznu ochranu

Obaly na protikoróznu ochranu obsahujú špeciálny bariérový náter určený na ochranu primárnych výrobkov podliehajúcich všetkým formám korózie.

Obal zaručuje, že výrobky sa dostanú na miesto určenia v stave, v akom boli pri balení, zabraňuje hrdzaveniu či oxidácii výrobku pri preprave.
Vlastnosti obalov na protikoróznu ochranu zabezpečuje náter obsahujúci inhibítory VCI (Vapour Corrosion Inhibitor - prchavý inhibítor korózie). Nátery VCI sa nanášajú bežným tlačovým procesom, sú neviditeľné a bez zápachu.
Náter odstraňuje neviditeľné výpary, ktoré sa usadzujú na tovaroch a zabraňuje kondenzácii vlhkosti na tovaroch.
Obaly na protikoróznu ochranu sa vyrábajú na zákazku vo veľkostiach a typoch podľa vašich požiadaviek.

Aké sú vlastnosti tohto produktu?

  • Výroba na zákazku presne podľa požiadaviek na veľkosť a tvar
  • Vyrábajú sa z vlnitej lepenky so špeciálnym bariérovým náterom
  • Žiadne obmedzenia dizajnu obalu
  • Inhibítory VCI sú neškodné
  • Nie je potrebný ďalší obalový materiál
  • 100% recyklovateľné a vyrobené z obnoviteľných zdrojov

Aké sú výhody tohto produktu?

  • Nákladová efektívnosť vďaka zníženiu poškodenia výrobkov pri preprave
  • Šetrnosť voči životnému prostrediu bez potreby ďalších baliacich materiálov
  • Proces sa spúšťa priamo – úplná funkčnosť do 24 hodín
  • Jednoduché používanie – tovary sa môžu priamo odbaliť, čistenie nie je potrebné
  • Záruka funkčnosti až šesť mesiacov od dátumu výroby

Aký je dodávateľský reťazec pre tento produkt?

Náš certifikát Chain of Custody je zárukou preukázateľne udržateľného dodávateľského reťazca obalov.
V Smurfit Kappa chápeme dôležitosť udržateľnosti pri všetkých našich činnostiach. Našou úlohou je zabezpečiť, aby výrobky, ktoré dodávame zákazníkom, spĺňali najvyššie štandardy dodávateľského reťazca.
• 100% vyrobeného papiera použitého na naše obalové riešenia má certifikát FSC®, PEFC™ alebo SFI™
• 90% obalov dodaných zákazníkom má certifikát FSC®, PEFC™ alebo SFI™
Ak na zaslanej faktúre vidíte našu špeciálnu pečiatku, môžete si byť úplne istý pôvodom svojho obalového riešenia.

Prečítajte si viac o Chain of Custody

Čo znamená SupplySmart pre tento produkt?

SupplySmart je spojením jedinečných nástrojov, údajov a expertízy, ktoré umožňujú optimalizovať úlohu balenia v celom dodávateľskom reťazci. Navyše si môžete byť istý, že rozhodnutia prijmete na základe dôkladnej analýzy rizík a dosiahnete merateľné úspory nákladov.
SupplySmart umožňuje odhaliť, zacieliť a vytvoriť zlepšenie v balení, čím sa zvýši účinnosť a efektívnosť v celom dodávateľskom reťazci, a to s minimalizáciou rizika pre váš podnik.
Prečítajte si viac o SupplySmart
 

Component "Related Products" has no content