Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Hållbara inköp – för leverantörer

 

Vårt mål är att endast inleda samarbeten med partners som är villiga att anamma våra hållbarhetsprinciper.

Vår strategi är att samarbeta med våra leverantörer och uppmuntra dem till hållbara arbetssätt. Återkommande revisioner och uppföljningsprogram kommer att användas för att säkerställa ständiga förbättringar. 

För att vara en del av vår vision och strategi måste alla leverantörer följa Smurfit Kappas uppförandekod och följa Smurfit Kappas Policy för hållbara inköp.

Alla leverantörer som levererar vedråvara eller fiberbaserade råmaterial måste följa Forestry and Fibre Sourcing policy.

Smurfit Kappa har utvecklat ett hållbart revisionsprogram som bygger på sju fokusområden och en riskkartläggning. Riskkartläggningen inleds med att man identifierar de mest betydelsefulla leverantörsgrupperna, som sedan prioriteras i revisionsprogram. Leverantörer är skyldiga att delta i dessa revisioner och uppföljningsprogram, vilka stöttas upp av våra inköpsavdelningar