Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Vatten

 

Eftersom vår verksamhet är beroende av denna naturresurs, är både vattentillgången och effektiv vattenhantering av största vikt för oss.

Den globala tillgången på och hållbara hanteringen av vatten och sanitet är en angelägen hållbarhetsfråga och en central punkt på FN:s agenda för 2030. Det är också viktigt för Smurfit Kappa. För att vår verksamhet ska vara framgångsrik, är vi beroende av god tillgång på vatten och de naturliga råvaror som vi förlitar oss på behöver vatten för att upprätthålla ekosystemen där de växer.
För de flesta av våra verksamheter är tillgången på ”färskt” vatten inte ett bekymmer för överskådlig framtid, och av det vatten vi tar in återförs 90 % till naturen i gott skick. Vi anser dock att ett ansvarsfullt synsätt på vatten är avgörande. 

Vi fokuserar våra ansträngningar på att ytterligare förbättra kvaliteten på vattnet som vi släpper ut och förstå riskerna som är förknippade med vattentillgång och användning i de områden där vi är verksamma. 

Mellan 2005 och 2017 investerade vi 62 miljoner euro i vattenreningsanläggningar. Denna investering löper parallellt med vattenanalyser av våra pappersbruk. Analysresultaten vägleder oss när vi minskar vår påverkan på vattenbalansen i respektive region. 

Våra mål för 2020 är:

  • Att till 2020 minska den kemiska syreförbrukningen (COD) i vattnet som återförs till naturen från våra anläggningar med en tredjedel jämfört med 2005 års nivåer.
  • Genomföra miljökonsekvensbedömningar för vattenrisken på våra anläggningar och ta fram system för vattenförvaltning.

I slutet av 2017 hade vi minskat våra COD-utsläpp med 37,5 %. 15 av våra 34 pappers- och kartongfabriker hade bedömts i slutet av april 2018 baserat på signifikans mot vattenrelaterade risker enligt en global riskbedömning som genomfördes 2014.

Framtidsutsikter

Efter 2020 kommer våra investeringar att leverera ett vattenhanteringssystem vars utsläppskvalitet är branschledande och använder bästa tillgängliga teknik. Våra verksamheter kommer att balansera sin vattenanvändning enligt de regioner där de är verksamma.