Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Goda exempel – Avfall

60 % mindre slam skickas till deponi i Monterrey, Mexiko  

I den viktiga industriregionen i nordöstra Mexiko, vid foten av Sierra Madre Oriental, driver Smurfit Kappa ett bruk nära staden Monterrey. Monterrey anses vara en av de mest utvecklade städerna i hela landet. Den snabba industriella utvecklingen sätter ännu mer fokus på miljöfrågor och Smurfit Kappa är angelägen att ständigt hitta sätt att förbättra och bidra på ett positivt till miljön i närområdet. 

Fabrikens vd, Ricardo García, förklarar hur bruket nyligen har förbättrat sina avfallsflöden. ”Allt började med rådande miljösituation, vilket inspirerade oss att ytterligare minska mängden deponiavfall. Det blev vår högsta prioritet och vi bestämde oss för att hitta ett mer effektivt sätt att hantera vårt avfall. I vårt fall är det huvudsakligen avfallet slam, så vi tittade på nya sätt att förbättra vår formationsdel och hitta ett system för dränering och återföring.”

”Vi upptäckte att det slam som primärt bildades i vår biorening kunde användas i produktionsprocessen utan att det påverkade vår effektivitet. Vi omfördelade resurser vilket möjliggjorde att kemikalier kunde börja användas på ett mer effektivt sätt, det installerades ett dräneringssystem, data började samlas in för analys och tid avsattes för utveckling. Vi lade tre månader på utredning och planering, och ytterligare tre månader för att implementera det nya upplägget. 

Vilka var de största flaskhalsarna i projektet? Ricardo: ”Vi inledde optimeringen med att testa slammet från flyttanken. I efterhand så var den svåraste delen att hitta den fina balansen mellan att återföra detta slam i vårt system utan det påverkade maskineffektiviteten. För att återanvända slam från vår biorening var vi tvungna att se över vårt rörledningssystem och konfigurera om vår utrustning. Nu går slammet direkt till upplösaren. Vår uthållighet lönade sig och vi lyckades uppnå en minskning med 60 % av det slamavfall som skickas till deponi.”