Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Samhället

 

Vi stödjer aktivt närområden genom våra Smurfit Kappa-stiftelser och lokala insatser. .

Våra satsningar på värdsamhällen bidrar till deras ekonomiska och sociala utveckling. Målet är att skapa välmående och förbättring inom de områden vi anser är viktiga för framtiden, såsom utbildning, inkomst, samarbete och delaktighet. 

Samhällsengagemang 

Vi tar alltid hänsyn till samhällets oro på nationell och internationell nivå. Samhällsengagemang bygger tillit och fungerar som en länk till de frågor som är viktiga för oss. Lokala vd:ar förväntas representera företaget, som ska bidra på ett positivt sätt till samhällsutvecklingen. Vår inriktning är självhjälpsinitiativ, utbildning och hälsoprogram samt genom ekonomiska donationer och volontärarbete av våra anställda. 

Smurfit Kappa-stiftelsen 

Smurfit Kappa Foundation stöder projekt i länder där vi är verksamma och har särskilt fokus på barn med bristande hälsa och nutrition, grundläggande vård och utbildning tidigt i livet. För närvarande stöder stiftelsen många sådana projekt i El Salvador, Frankrike, Tyskland, Irland, Mexiko, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. 

2017 donerade koncernen, med Smurfit Kappa Foundation inräknat, cirka 5 miljoner Euro i pengar och genom arbetsinsatser. Bland mottagarna fanns projekt för barns utbildning, hälsa och social inkludering samt forskningsprogram inom områden som biologisk mångfald.