Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Medarbetare

 

Våra medarbetares dagliga engagemang ligger till grund för Smurfit Kappas ledande position inom den pappersbaserade förpackningsindustrin. Detta är något vi sätter stort värde på.

Vårt sätt att interagera har både direkt och indirekt stor betydelse för vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa goda relationer mellan medarbetare och kunder samt att vara respekterade av invånarna i de samhällen där vi verkar.

Värderingar

Vi är fast beslutna att

  • Stimulera och uppmuntra våra medarbetares engagemang genom regelbundna undersökningar och uppföljning
  • Upprätthålla god whistleblower-kod för att rapportera oetiskt eller olagligt beteende

Strategi

Vi möjliggör för alla anställda att utvecklas genom att

  • Erbjuda anställda på alla nivåer möjlighet att bredda sina kunskaper, nå sin fulla potential och förbättra sina karriärmöjligheter
  • Kompensera rättvist, regelbundet granska resultat och erbjuda karriärmöjligheter och lön på ett könsneutralt sätt

Hälsa och Säkerhet

Vi är fast beslutna att

  • Skapa en produktiv och säker arbetsplats genom att minimera risken för olyckor, personskador och hälsorisker för såväl anställda som leverantörer, med sikte på en arbetsmiljö utan olycksfall
  • Minska vår TRIR med 5% per år. 2020 nådde vi en minskning på 29% jämfört med 2019

På Smurfit Kappa har vi ett samhällsengagemang på de platser där vi bedriver verksamhet och genom våra stiftelser bidrar vi till ett bättre liv för vår våra medmänniskor. Vi bekämpar fattigdom och beroende där vi har möjlighet och hjälper till att förbättra och stärka vår omvärld.

  • År 2020 investerades 7,7 miljoner euro i sociala projekt