Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Medarbetare

 

Vi värdesätter våra medarbetares dagliga engagemang som är grunden till Smurfit Kappas ledande position inom den pappersbaserade förpackningsindustrin.

Sättet som vi interagerar med människor, både direkt och indirekt, har stor betydelse för vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa goda relationer med medarbetare och kunder samt att vara respekterade av invånare och samhället i de områden där vi finns.

En av de största utmaningarna för Smurfit Kappa är att locka till sig de bästa talangerna för att säkerställa bemanningen och ha kontinuitet i ledarskapet. För att få och fånga de bästa sökandena måste vi vara innovativa, och att locka kvinnor till vår bransch är en särskilt stor utmaning. För att lyckas med detta har vi skräddarsydda program för att stärka upp rekryteringen av kvinnor. 

Hälsa och säkerhet

Inom Smurfit Kappa är, Hälsa och säkerhet en värdering, inte enbart en prioritering. Vi främjar en hälso- och säkerhetskultur grundad på äkthet, befogenheter och ansvar, och att jobba säkert är något vi kräver. Vårt slutgiltiga mål är noll olyckor i hela koncernen, och att göra Smurfit Kappa till det säkraste företaget i vår bransch.

Medarbetarskap

Medarbetarnas engagemang är en av hörnpelarna i vår affärsstrategi. Det mäts i vår företagsövergripande engagemangsundersökning ”MyVoice”, som lanserades 2014 och med en uppföljande undersökning 2017. Under året har vi: 

  • Uppnått vårt femåriga mål att minska antalet LTA (olyckor med frånvaro) med 5 % per år 
  • Infört ett nytt hälso- och säkerhetsmål för att minska koncernens TRIR (Total Recordable Incident Rate, totala antalet olyckor) med 5 % från 2018 och framåt 
  • Genomfört vår andra MyVoice medarbetarundersökning med en svarsfrekvens på 84 %
  • Tagit fram en ledarskapsmodell med inriktning mot kvinnor i ledande befattningar. 

Framtidsutsikter

Även när vi infört TRIR som ett mål, har vi ändå fortsatt fokus på noll dödsfall och färre olyckor med frånvaro. Vi arbetar för att ge alla anställda möjlighet att förbättra sina färdigheter och öka sin kompetens.