Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Skog

 

Vi förespråkar hållbart skogsbruk genom en spårbarhetskedja.

Vår bransch är en framstående och synlig användare av träfiber. Det är vår basråvara och vi säkerställer att den har hanterats på ett hållbart sätt. Detta gynnar vår verksamhet och är högt prioriterat hos våra intressenter. Återanvändningen av pappersfibrer bidrar till hållbarheten hos våra produkter, och återvunna fibrer utgör 75 % av fiberinnehållet i våra produkter. 

Oberoende certifiering av tredje part är det mest tillförlitliga sättet att främja ett hållbart skogsbruk och bekämpa avskogning. Vi förvaltar våra skogsbestånd baserat på tre hållbara principer för utveckling: att främja ekonomisk tillväxt, ansvarsfull användning av naturtillgångar och sociala rättigheter varhelst där våra plantager och skogar är belägna. Vi har certifierat alla våra plantager och skogsbestånd till FSC och/eller PEFC där detta är möjligt. 

Ledning inom spårbarhet

Vi förespråkar hållbart skogsbruk genom en spårbarhetskedja. Vi kräver certifierade spårbarhetskedjor från våra råvaruleverantörer för att garantera våra kunder att vi har en hållbar tillverkningskedja. Med vår tillgång på hållbar råvara har vi uppnått vårt mål för 2020 att märka mer än 90 % av våra förpackningar som spårbarhetscertifierade. Med tanke på vår storlek är detta unikt i vår bransch 

En milstolpe på resan mot 2020 var att skapa ett certifierat spårbarhetssystem – från våra plantager och skogsbestånd till märkning av förpackningslösningar som vi levererar till kunder.

Framtidsutsikter

Vårt mål är att höja vår ambition ytterligare för att garantera våra kunder att över 90 % av våra produkter är spårbarhetscertifierade. Dessutom kommer vi att certifiera nya verksamheter inom två år från förvärvet samt främja den biologiska mångfalden i våra skogsbestånd.