Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Skog

 

Vi förespråkar hållbart skogsbruk genom en spårbarhetskedja.

Vår bransch är en framstående och synlig användare av träfiber. Det är vår basråvara och vi säkerställer att den har hanterats på ett hållbart sätt. Detta gynnar vår verksamhet och är högt prioriterat hos våra intressenter. Återanvändningen av pappersfibrer bidrar till hållbarheten hos våra produkter, och återvunna fibrer utgör 75 % av fiberinnehållet i våra produkter. 

Oberoende certifiering av tredje part är det mest tillförlitliga sättet att främja ett hållbart skogsbruk och bekämpa avskogning. Vi förvaltar våra skogsbestånd baserat på tre hållbara principer för utveckling: att främja ekonomisk tillväxt, ansvarsfull användning av naturtillgångar och sociala rättigheter varhelst där våra plantager och skogar är belägna. Vi har certifierat alla våra plantager och skogsbestånd till FSC och/eller PEFC där detta är möjligt. 

Ledning inom spårbarhet

Vi förespråkar hållbart skogsbruk genom en spårbarhetskedja. Vi kräver certifierade spårbarhetskedjor från våra råvaruleverantörer för att garantera våra kunder att vi har en hållbar tillverkningskedja.

Våra åtaganden

1: Alla fibrer som produceras och köps är CoC-certifierade enligt FSC, PEFC eller SFI (Sustainable Forest Initiative).

Framsteg - vi fortsatte att producera och köpa 99,8% av våra fibrer under fiberhanteringssystem som är CoC-certifierade under 2020. Detta ligger inom vår felmarginal på 1%.

2: Över 90% av våra förpackningar är CoC-certifierade enligt FSC, PEFC eller SFI.

Framsteg - vi uppnådde 93,8% år 2020.

3: Alla produktionsanläggningar använder FSC-, PEFC- och/eller SFI CoC-standard.

Framsteg - varje nyförvärvad site måste följa hanteringssystemet för CoC-certifiering inom två år efter förvärvet.