Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Goda exempel – Klimatförändringar

 

Slutna system med överskottsånga

Tidigare optimerade Smurfit Kappa Roermond Papier i Nederländerna energisystemet för varje pappersmaskin. Nu har ett integrerat ångåtervinningssystem implementerats som optimerar energianvändningen i hela bruket. Två stora pappersmaskiner levererar överskottsånga till den mindre pappersmaskinen PM2:an, genom en smart kombination av rör och processtyrning. I papperstillverkningsprocessen förs ånga in i torkcylindrarna för att torka pappersbanan. I den andra änden lämnar överskottsångaoch kondensat cylindrarna. Tidigare återanvändas endast en del av överskottsångan från de två största pappersmaskinerna. Energin i överskottsångan omvandlades till kondensat. PM2, den minsta pappersmaskinen, har ingen överskottsånga – efter torkning lämnar endast kondensat denna maskin. Allt kondensat skickas tillbaka till kraftverket och omvandlas till ånga igen. 

Processingenjör Wim Janssen utarbetade ett system för återvinning av överskottsånga. Volymen av överskottsånga som lämnar PM1 och PM3 är mer än tillräckligt för PM2. Detta resulterar i lägre förbrukning av naturgas vid ångpannan, vilket minskar brukets koldioxidutsläpp. ”Det kan låta enkelt, men det krävdes en djupgående analys av våra processer och avancerad processtyrning för att förverkliga ett system som också tog hänsyn till eventuella stopptider för maskiner, variationer i ångproduktionen på grund av förändringar i papperskvaliteter, och de olika ånggrupperna inom maskinerna”, säger energi- och hållbarhetschef Claire Schreurs. 

Vi tror att nya idéer uppstår ur samarbete, kreativitet och genom att ha ett öppet sinne för att titta på våra processer ur nya vinklar”, fortsätter hon. ”Vi strävar alltid efter att sänka kostnader och minimera våra koldioxidutsläpp. Som ett resultat av att vi stängde våra kretsar med överskottsånga sparar vi nu varje år mer än 1,9 miljoner kubikmeter naturgas och har minskat våra koldioxidutsläpp med mer än 1 600 ton per år. Vår förbättring belönades med ett hållbarhetspris 2017, då vi vann första pris i kategorin Processförbättring vid Smurfit Kappas Innovationsevent.”