Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Klimatförändringar

 

Även om vår industri är intensiv förbrukare av energi, är vi samtidigt en av de mest effektiva. Vi använder i hög grad, och ökar vår användning av, förnybar energi.

Vi har en bra position för att ta ansvar för vår del i att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader, vilket överenskommits i Paris-avtalet. 

Klimatförändringarna är en utmaning som stimulerar oss att förbättra våra produkter, minska kundernas koldioxidavtryck, öka effektiviteten i produktionen och berätta hur vi investerar långsiktigt. Våra intressenter, särskilt kunder och investerare, förväntar sig att vi ska ta oss an klimatförändringarna på ett ansvarsfullt sätt och kräver detaljerade lägesrapporter.

Minska utsläppen

Vi har en tredelad strategi för att minska vår kolintensitet:

Effektiv energiproduktion 

  • Investera i högeffektiva kraft- och värmesystem (CHP) 
  • Öka effektiviteten i våra befintliga pannor

Energibesparingsprogram

  • Minska vår energianvändning genom forskning och ny teknik 
  • Investera för minskade koldioxidutsläpp från fossila bränslen 

Minskade koldioxidutsläpp

  • Övergång till bränslen med lägre CO2-utsläpp såsom biobränsle och naturgas 

Med hjälp av våra olika verktyg, inklusive Paper to Box och Pack Expert, arbetar vi med kunderna för att bestämma koldioxidavtrycket hos deras förpackningar och ta fram smarta lösningar som kraftigt kan minska deras utsläpp. Vi hjälper dem att undvika produktspill, minimera överspecificerade förpackningar och öka återvinningen.

Framtidsutsikter

Genom att fokusera på våra mål för att minska vår klimatpåverkan styr vi även energibesparingarna och investeringarna mot icke-fossila energikällor. Detta arbete hjälper oss att bli effektivare och kontinuerligt sänka våra utsläpp av växthusgaser. Vi åtar oss att göra vår del för att uppnå målen i Paris-avtalet. 

  • Bedömning av möjligheterna att minska energiförbrukningen vid konvertering av verksamheten senast 2020
  • Minska pappersbrukets fossila intensitet med 40% år 2030 jämfört med 2005