Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Prioriterade områden

 

Vi är ett globalt företag vars arbete skapar värde för våra kunder, medarbetare, investerare och leverantörer samt för de närområden vi verkar i.

I vår elfte årliga rapport om hållbar utveckling beskriver vi hur skapar värde genom hållbara affärsmetoder och utveckling inom alla verksamheter En fullständig öppenhet säkerställs genom tillämpningen av GRI:s G4-riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

Exempel på viktiga resultat i förhållande till våra fem strategiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet från rapporten för 2017:

 Forest

  Skog

   Vid slutet av 2017 var 89 % av våra förpackningar certifierade enligt FSC® eller PEFC.
   Läs mer om skog

 Climate-change-icon

 Klimatförändringar

  Koldioxidutsläppen från fossila bränslen har minskat med 26,1 % per ton tillverkat papper sedan 2005.
   Få mer info om klimatförändringar

 Water

 Vatten

  Vi har minskat den kemiska syreförbrukningen (COD) i avloppsvattnet med 37,5 % per tillverkat ton papper sedan 2005.
  Läs mer om vatten

 Waste

 Avfall

  Vi har minskat mängden deponerat avfall per tillverkat ton pappere med 13,3 % sedan 2013.
  Läs mer om avfall

 People

  Medarbetare

  Vi har lyckats minska antalet olyckor med frånvaro från arbetet med 9 % per år sedan 2013.
  Upptäck mer om medarbetare