Smurfit Kappa - Prioriterade områden

Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Prioriterade områden

 

Vi är ett globalt företag vars arbete skapar värde för våra kunder, medarbetare, investerare och leverantörer samt för de närområden vi verkar i.

I vår tolfte årliga rapport om hållbar utveckling beskriver vi hur skapar värde genom hållbara affärsmetoder och utveckling inom alla verksamheter En fullständig öppenhet säkerställs genom tillämpningen av GRI:s G4-riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

Exempel på viktiga resultat i förhållande till våra fem strategiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet från rapporten för 2018:

 Forest

Skog

I slutet av 2018 var 88,4 % av våra sålda förpackningar certifierade enligt FSC® eller PEFC™.
Läs mer om skog

 Climate-change-icon

Klimatförändringar

I slutet av 2018 hade vi nått en minskning av våra koldioxidutsläpp via fossila bränslen från våra pappers- och linerbruk med 29 %, vilket överträffar vårt mål för 2020.
Få mer info om klimatförändringar

 Water

Vatten

Vi uppnådde en minskning av den kemiskt syreförbrukande ämne (COD) med 33% och har satt upp ett nytt mål.
Läs mer om vatten

 Waste

Avfall

I slutet av 2018 uppnådde vi en sammanlagd minskning med 7,3% mot vårt mål att reducera mängden avfall till deponi med 30% till 2025, jämfört med basåret 2013.
Läs mer om avfall

 People

Medarbetare

Under 2018 introducerade vi ett nytt mätetal för hälsa- och säkerhet för att minska antalet arbetsplatsolyckor, total registreringspliktig skadefrekvens (TRIR), och nådde en skadefrekvens av 1,01 per 100 000 arbetade timmar för anställd personal.
Upptäck mer om medarbetare