Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Prioriterade områden

 

Vi är ett globalt företag vars arbete skapar värde för våra kunder, medarbetare, investerare och leverantörer samt för de närområden vi verkar i.

I vår fjortonde årliga rapport om hållbar utveckling beskriver vi hur skapar värde genom hållbara affärsmetoder och utveckling inom alla verksamheter En fullständig öppenhet säkerställs genom tillämpningen av GRI:s G4-riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

Exempel på viktiga resultat i förhållande till våra fem strategiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet från rapporten för 2020:

 Forest

Skog

93,8% av våra sålda förpackningar under 2020 var certifierade enligt FSC® eller PEFC™.
Läs mer om skog

 Climate-change-icon

Klimatförändringar

Vi har minskat våra koldioxidutsläpp via fossila bränslen med 37,3% sedan 2005
Få mer info om klimatförändringar

 Water

Vatten

Vi har uppnått en minskning av den kemiskt syreförbrukande ämnet (COD) med 38,2% sedan 2005
Läs mer om vatten

 Waste

Avfall

Vi har minskat mängden avfall till deponi med 23,7% sedan 2013
Läs mer om avfall

 People

Medarbetare

Vi har minskat vårt TRIR (total registreringspliktig skadefrekvens) med 29,0% under 2020
Upptäck mer om medarbetare