Smerfit Kappa | Policyer

Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Policyer

 

Vi har en rad styrdokument och policyer som reglerar hur vår verksamhet leds och bedrivs.

Dessutom har vi tagit fram specifika skrivelser inom hållbarhetsområdet och dessa är integrerade i vår satsning för att förbättra oss. 

Dessa skrivelser täcker miljöområdet samt hållbarhets- och sociala frågor. 


Miljön 

Socialt

Hållbart företagande