Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Certifikat - Förpackningsenheter Sverige

Smurfit Kappa Sveriges integrerade wellpapp- och solidpappenheter är kvalitets- och miljöcerifierade enligt ISO 9001 & 14001 i ett gemensamt Multisite-certifikat.

Ett stort antal av våra svenska enheter är dessutom livsmedelssäkerhetscertifierade enligt FSSC 22000.

 
Enhet ISO9001 Svenska ISO9001  Engelska
 Smurfit Kappa Sverige - Eslöv  PDF  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige - Brännögård  PDF  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige - Gävle  PDF  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige I LithoPac - Nybro  PDF  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige I Flexoline - Nybro  PDF  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige I Lagamill - Markaryd  PDF  PDF  
Enhet FSSC 22000 Engelska
 Smurfit Kappa Sverige - Eslöv  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige - Brännögård  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige - Gävle  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige I LithoPac - Nybro  PDF  
 Smurfit Kappa Sverige I Flexoline - Nybro  PDF