Lokalsamhällen

Community Involvement

Vi har alltid haft en stark tro på att vara en del av de lokalsamhällen där vi har förmånen att få verka. Genom vår lokala verksamhet stödjer vi aktivt projekt som hjälper till att bygga en hållbar framtid för våra lokalsamhällen.

Vårt mål är att göra positiva och långvariga förändringar i de lokalsamhällen där vi verkar. Det gör vi genom att fokusera på områden som utbildning, ekonomiskt bidrag, samverkan och delaktighet.

Under 2011 grundade vi Smurfit Kappa Foundation för att bidra till finansiering av projekt som ger människor möjlighet att förbättra sina liv. Vi följer en höga etisk och professionell standard och vår organisations värderingar lyfts in i de projekt där vi deltar - ofta genom volontärarbete av vår personal - våra sociala investeringar på lokal nivå och de projekt vi stöttar genom Smurfit Kappa Foundation.

Sociala investeringar 2020-2021
12,6 mn euro
Donationer genom Smurfit Kappa Foundation 2012-2021
9,4 mn euro
Projekt genom Smurfit Kappa Foundation 2012-2021
159
Open Community broschyren 2021

Smurfit Kappa tror starkt på att investera i projekt som hjälper till att bygga en hållbar framtid i de samhällen och länder där vi är verksamma. Ta en titt på några av dessa initiativ i vår broschyr "Open Community 2021".

Ladda ner broschyren

Gemenskap i närområdet