Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Spårbarhet

 

Vår certifierade spårbarhet är din garanti för en hållbar och spårbar förpackningskedja.

Smurfit Kappa producerar papper och förpackningar av nyfiber och återvunna fibrer. Vi brinner för att våra naturresurser ska förvaltas och hanteras på ett så effektivt och ansvarsfullt sätt som möjligt, detta genom hållbart skogsbruk på våra egna plantager och skogar samt genom transparenta processer i hela tillverkningskedjan. Vi gör detta inte enbart för att ta vårt eget hållbarhetsansvar utan även för våra kunder, så att de kan känna sig trygga med den pappersbaserade förpackningen de använder. 

Vi förverkligar vårt engagemang genom att delta i tre branschledande skogscertifieringsprogram – Forest Stewardship Council (FSC®), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) och Sustainable Forest Initiative (SFI™) – och genom att ha en heltäckande spårbarhetscertifierad tillverknings- och logistikkedja. 

Med styrning gällande inköp, kontroll och riskhantering och genom att ställa samma krav på våra leverantörer, samt med denna tredjepartsverifierade metod, kan vi garantera hållbarhet i varje steg av förpackningens tillverkningsprocess – från skogen, till fabriken och slutligen till butiksdörren. 

Det gör även att vi kan leva upp till våra åtaganden: 

  • 100 % av det papper som tillverkas och köps in för våra förpackningar är spårbarhetscertifierat enligt FSC®, PEFC™ eller SFI™. 
  • 90 % av alla förpackningar som levereras till kunderna är spårbarhetscertifierade enligt FSC®, PEFC™ eller SFI™.