Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Intressenter

 

Vi bygger våra intressenters engagemang genom tre perspektiv: cirkularitet, innovation och delaktighet.

Genom intressenternas engagemang kan vi undersöka hur vi lever upp till våra åtaganden inom hållbarhetsområdet. Vår helhetssyn på hållbarhet garanterar våra intressenters engagemang. Genom kontinuerligt samarbete på flera nivåer med våra kunder, investerare, medarbetare, leverantörer och andra relevanta parter vet vi vilka frågor som är viktiga för våra intressenter.

Kunder

Våra kunder vill ha förpackningslösningar som möjliggör säkra leveranser av varor utan skador på produkterna. Vår cirkulära affärsmodell hjälper oss att hitta den bästa, återvinningsbara förpackningslösningen för varje tillfälle, samtidigt som den har lägre miljöpåverkan och ger mindre avfall. Våra 23 Experience Centres presenterar lösningar och tillgängliggör vår globala hållbarhetsexpertis för lokala och internationella kunder. 

Investerare

Investerare drar nytta av vår cirkulära hållbarhetsstrategi genom lägre kostnader, bättre effektivitet, mindre avfall och ökade intäkter.  Vårt integrerade, faktabaserade tillvägagångssätt hjälper dem att förstå att hållbar innovation ger en lockande avkastning på investeringen och vi möjliggör en kvantifiering av dessa besparingar och fördelar genom våra förpackningsinnovationer.

Medarbetare

Vi hjälper våra medarbetare att förverkliga sina karriärmöjligheter. I vår globala organisation med kulturell mångfald uppmuntras de att utforska nya roller, ansvarsområden och verksamhetsorter. Denna cirkulation av talanger och idéer hjälper anställda att förutse marknadsförändringar, leverera exceptionella arbetsinsatser och känna frihet att förnya och hjälpa till att skapa en hållbar framtid.

Närsamhället

För att främja hållbara samhällen vägleds vi av två principer: noggrann forskning och skapande av win-win-lösningar. Genom detta kan vi utveckla och stödja lokala företags ekosystem och på så sätt bidra till att påverka närområdet i en positiv riktning. Vi engagerar människor genom lokala initiativ, uppmuntrar anställda till volontärarbete och gör lämpliga donationer till välgörenhet.

Leverantörer

Att dela vår kunskap, erfarenhet och expertis inom hållbarhetsområdet med våra leverantörer ökar hållbarheten i hela vår värdekedja. När de förstår vad våra kunder söker, hjälper det samtidigt oss att identifiera möjligheter att ytterligare förbättra vår cirkuläritet och därigenom öka värdet i hela logistikkedjan.