Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

BETTER PLANET PACKAGING

Hållbara förpackningslösningar som levererar och ger produktskydd i hela logistikkedjan

Återförsäljare och producenter står inför enormt komplexa logistikkedjor när de strävar efter att möta konsumenternas snabbt växande efterfrågan på mindre förpackningsavfall och minskad plastanvändning.  

Vi förstår de utmaningar som logistikkedjans chefer står inför

Smidighet

Kraven på en snabbt föränderlig butiksmiljö skapar ett enormt tryck på logistikkedjan och paketeringslinjerna, som är konstruerade för att uppnå maximal hastighet och effektivitet för repetitiva funktioner. Vår expertis och erfarenhet inom logistikkedjor och maskinsystem gör det möjligt för oss att samarbeta med kunder för att förnya och testa alternativa hållbara lösningar för flera distributionskanaler. På Smurfit Kappa, samt med tanke på vår nuvarande logistikkedja i dess helhet, använder vi även vår omfattande databas om branschen (inklusive 70 000 logistikkedjor, 8 500 förpackningslinjer och 7 500 förpackningslösningar) för att forma våra rekommendationer och hjälpa dig att bli mer agil.

E-handel

E-handel har resulterat i massiva störningar i traditionella logistikkedjor som utmanar de befintliga principerna för logistikkedjor. Fokuset har vidgats från förpackningar för primära produkter och traditionell logistikkedjedistribution till sekundär förpackningsprestanda via flera kontaktpunkter på resan från tillverkning till konsumenten. Vi arbetar med våra kunder för att skapa hållbara lösningar som skapar en balans mellan produktskydd och effektivitet i logistikkedjan. 

Innovation

Medan många hållbara lösningar finns att tillgå redan nu är det fortfarande många utmaningar kvar, och innovativ design är avgörande för att minska mängden avfall. Vi investerar mycket i forskning och utveckling med ett nätverk av FoU-centra, Experience Centre och unika verktyg för att vi ska kunna skapa ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara förpackningslösningar. Vårt globala nätverk av 1 000 designers och vår databas med över 7500 designer säkerställer att vi har tillgång till den allra senaste designinnovationen.

 

Kontakta oss

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta os.