Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

BETTER PLANET PACKAGING

Visste du att papper bryts ner snabbare än en äppelskrutt?

Pappersbaserade förpackningar är ett av de mest hållbara materialen som finns: det är återvinningsbart, förnybart och har konsekvent haft den högsta återvinningsgraden de senaste åren och, även om det slutar som skräp, är det fortfarande biologiskt nedbrytbart.

Faktum är att papper bryts ned snabbare än ett löv! 

Det finns många anledningar till detta

Papper är genomgående världens mest insamlade och återvinningsbara material

Eftersom drivkraften för att minska avfallet börjar få fart på allvar, är den lätthet med vilken papper kan återvinnas ett alltmer uppskattat attribut.  Återvinnings- och insamlingsgraden för papper och kartong är den högsta för något förpackningsmaterial med 83 % respektive 92,5 % (Eurostat 2016). På Smurfit Kappa har vi som mål att bidra till en värld utan avfall till deponi genom att stödja cirkularitetskonceptet. Vi samlar in använda förpackningar och återanvänder mer än 90 % av detta material i vår affärsmodell med ett slutet kretslopp.

Papper skyddar mer resurser än det förbrukar

Förpackningar är avgörande för att minimera skador på produkter och förlänga deras livslängd. I genomsnitt investeras tio gånger mer resurser – material, energi och vatten, i produkter jämfört med de resurser som det går åt för att tillverka de förpackningar som används för att skydda dem. Utan förpackning skulle många av de varor som tillverkats eller livsmedel som odlats skadas eller förstöras innan de når konsumenten.  

Pappersförpackningar stöder hälsosamma skogar

Naturliga skogar världen över utsätts för allvarliga påfrestningar, från jordbruket, ohållbar avverkning, gruvdrift, infrastrukturprojekt och ökad brandförekomst och intensitet (WWF 2015). I takt med att efterfrågan på pappersbaserade förpackningar ökar är det avgörande att skogarna förvaltas på ett hållbart sätt. På Smurfit Kappa förvaltar vi våra skogsbestånd baserat på tre hållbara utvecklingsprinciper: för att främja ekonomisk tillväxt, ansvarsfull användning av naturtillgångar och främja social rättvisa varhelst våra plantager och skogar är belägna. Vi har certifierat alla våra plantager och skogsbestånd till FSC® och/eller PEFC™ där detta är praktiskt.

Kontakta oss

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt innehållet i sekretesspolicyn . Du har rätt att när som helst säga upp användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Allt du behöver göra är att kontakta os.