[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Prioriteringar

 

Som ett ledande företag på hållbarhetsområdet bygger vi vår ambition när det gäller hållbar tillväxt på följande tre pelare: Planeten, Människor, Meningsfull verksamhet

Detta innebär: att ständigt sträva efter att minimera vår miljöpåverkan och att bedriva ansvarsfull förvaltning. Vi behandlar våra intressenter med respekt och skapar en verksamhet som gör skillnad genom våra produkter och processer.

De viktigaste resultaten av våra strategiska hållbarhetsprioriteringar

Planeten

 

En grönare och blåare planet

Den cirkulära ekonomin är kärnan i vår verksamhet. Vi använder förnybara, återvinningsbara, återvunna och biologiskt nedbrytbara material för att skapa hållbara förpackningslösningar. Vi bidrar till att säkerställa att våra produkter återvinns när de inte längre används. 

De viktigaste resultaten under 2020

 • Presenterade vårt mål om netto noll koldioxidutsläpp senast 2050 och har hittills minskat koldioxidutsläppen från våra pappers- och kartongfabriker med 37,3 % jämfört med 2005.
 • Minskad användningen av kemiskt syre med 38,2 % sedan 2005.
 • Minskat mängden avfall som skickas till deponi med 23,7 % jämfört med 2013. 
 • Genomfört en investering på 134 miljoner euro i en ny sodapanna i Nettingsdorf, Österrike, vilket kommer att minska våra koldioxidutsläpp med 40 000 ton.
 • En ny avfallsslampress minskade mängden avfall som skickades till deponi från anläggningen Cali i Colombia med 47 %

Läs mer

Människor

 

Vi stärker våra medarbetare och lokalsamhällen

Engagerade medarbetare är helt avgörande för att vi ska lyckas. Vi har ett åtagande om att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för våra duktiga medarbetare i vår globala organisation, som präglas av kulturell mångfald. Vårt åtagande omfattar även de lokalsamhällen där vi verkar.

De viktigaste resultaten under 2020

 • Genomfört en koncernövergripande Pulse-undersökning om Covid-19 för att säkerställa att vår personal är trygg, får stöd och kontakt.
 • Satt upp nya mål för våra medarbetare. Vi har bland annat ambitionen att öka antalet kvinnor i chefsbefattning till minst 25 % senast 2024, och vi vill också öka andelen kvinnor i arbetsstyrkan till över 30 %.
 • Minskat TRIR till 29 % jämfört med 2019.
 • Bildat viktiga strategiska allianser med The Valuable 500 och Employers Network for Equality and Inclusion (arbetsgivarnas nätverk för mångfald och inkludering) för att kunna leverera på vårt åtagande vad gäller mångfald och inkludering.
 • Investerat 7,7 miljoner euro i sociala samhällsprojekt och donerat ytterligare 3 miljoner euro till diverse covid-relaterade projekt

Läs mer

Meningsfull verksamhet

 

Levererar till alla intressenter

Genom våra aktiviteter strävar vi efter att uppnå hållbart värde för våra kunder, investerare, medarbetare, leverantörer och de samhällen där vi har förmånen att verka. Vi gör detta med högsta etiska affärsstandard.

De viktigaste resultaten under 2020

 • Breddat vårt Better Planet Packaging-initiativ.
 • Genomfört mer än 100 webbseminarier om hållbara förpackningskoncept.
 • Breddat Better Planet Packaging med eFashion, eBottle och Clips&Grips.
 • Ingick samarbete med ledande värdekedjepartners.
 • Ingår i Solactive ISS ESG Beyond Plastic Waste-indexet.
 • Stödja Goals-priset för första företaget i FTSE100 med fem stjärnor för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål för 2030.
 • Tilldelats betyget A för vårt svar på CDP Climate Change.
 • Tillkännagav vårt stöd för TFCD-projektet (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) i maj.
 • Började rapportera i linje med relevanta SASB-kriterier

Läs mer

PLANETEN

En grönare och blåare planet