[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Resultat

 

Att göra våra hållbarhetsresultat mätbara, transparenta och synliga för våra leverantörer gör Smurfit Kappa till branschledande inom hållbarhet.

Vi berättar årligen om våra framsteg och våra hållbarhetssiffror verifieras i en oberoende revisionsprocess som använder sig av GRI-standarderna. Vi omvandlar därefter siffrorna till konkreta exempel för våra kunder via vårt program InnoTools. Att certifiera våra ledningssystem ger oss en transparens och trovärdighet hos våra kunder, samt genom att ha tydliga policyer hjälper det alla våra intressenter att förstå hur vi styr våra prestationer.