[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Vår cirkulära verksamhet

 

Vår helhetssyn har sin grund i vår cirkulära affärsmodell, vilken gör vår verksamhet kunnig i cirkulära och hållbara flöden.

Vi ersätter naturresurser där vi kan, använder nyfiber på bästa möjliga sätt och återanvänder det som går. Detta cirkulära tillvägagångssätt ger en effektiv resursanvändning, vilket bidrar till vår konkurrenskraft. 

För Smurfit Kappa är grunden för vår cirkulära modell 100 % förnybara och hållbara råvaror. Som ansvarig för tillverkning och pappersåtervinning har vi en väletablerad och integrerad inriktning, vilken innebär att 75 % av den råvara vi använder är återvunna fibrer – vilket är mer än i något annat förpackningsmaterial. 

Vi använder organiska biprodukter som biobränsle och återanvänder fibrer som separeras genom vattenrening i vår papperstillverkningsprocess. Leveranser av återvunnet papper innehåller även andra material, såsom metall, plast, textilier, trä och sand, som vi inte kan använda i våra processer. Där det är möjligt samarbetar vi med lokala aktörer för att hitta alternativa användningsområden för detta och på så skapas nya affärsmöjligheter lokalt. Vi sluter även cirkeln genom att samarbeta med andra sektorer. Under processen för tillverkning av nyfiberbaserat papper utvinner vi terpentin och tallolja, som är råmaterial för den kemiska, medicinska och farmaceutiska industrin. 

I vår produktutveckling hittar vi synergier i hela värdekedjan. Lösningar där ett enda material används skapar möjlighet för exempelvis effektivitetsvinster i våra kunder förpackningslinjer samt förbättrar återvinningen av förpackningen efter användning. 

Skogen i sig själv är ett slutet system, vilket är grundläggande för miljön och vattnets cykler. När skogen brukas på ett hållbart sätt ger den också råvara till industrin och skapar arbetstillfällen.