[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Vår hållbarhetsstrategi

 

Som en världens största tillverkare av pappersbaserade förpackningar hjälper vår cirkulära affärsmodell oss att säkerställa hållbarhet i varje fiber.

Med vår stora räckvidd över 36 länder, 350 produktionsanläggningar och 46 000 anställda i både Europa och Amerika, har Smurfit Kappa inflytande på hela kedjan av förpackade varor. Vi strävar efter att skapa förändring i hela världen: från hållbara inköp av det som är våra viktigaste råvaror och minimal påverkan från vår tillverkningsprocess, till att minska våra kunders och konsumenters miljöpåverkan. 

En övergång från linjära till cirkulära flöden i vår globala ekonomi kommer att vara avgörande för hantering våra utmaningar inom hållbarhetsområdet. Förändringen kommer att driva på en ny era av möjligheter med förbättrade material, social inkludering och kreativa lösningar för produkter och tjänster.

För Smurfit Kappa är cirkulerbarhet helt enkelt en bra affärsmodell: vi återför de naturresurser vi nyttjar, använder 75 % återvunnen fiber i våra produkter och återanvänder material så ofta vi kan. Vi fortsätter att utforska nya möjligheter med förbättrade material, innovation och återanvändning, och vår ambition är att behålla vår ledande roll när den cirkulära ekonomin blir allt vanligare. 

Att arbeta för global hållbarhet ger företag nya möjligheter och ger drivkraft åt innovation. Samtidigt kräver det att alla parter i samhället sätter gemensamma mål, FN:s hållbarhetsmål (SDG) ger oss bådadera, och Smurfit Kappa kommer ta sitt ansvar för att förverkliga många av dem.