[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]
Leading-By-Proof-In-Sustainability

Hållbarhet

Se mer om vårt intensiva hållbarhetsarbete

Se filmen

Hållbara prioriteringar

Vi har uppsatta mål som stärker vår hållbara affärsverksamhet

Hållbar verksamhet

Vår cirkulära affärsmodell hjälper till att säkerställa hållbarhet i varje fiber