[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Inkludering och mångfald

 

På Smurfit Kappa främjar vi alla former av mångfald på alla nivåer i organisationen.

Vi anser att det berikar företagets perspektiv och därmed förbättrar företagets resultat, ökar aktieägarnas värde och sannolikheten att vi når våra mål.

Vi fokuserar på tre huvudområden när det gäller mångfald:

  • Locka och behålla personer som berikar mångfalden på företaget
  • Säkerställa att företagets kultur och ledningssystem anpassas till och främjar mångfaldsmålet
  • Övervakning, granskning och rapportering om hur mångfalden hanteras och uppnås, med särskilt fokus på könsmångfald

Mångfald är nu en del av vårt ”Open Leadership” program, som en av de nio ledarskapsförmågorna: ”Öppna upp och omfamna mångfald”. Våra ledare värdesätter mångfald och använder de nya och annorlunda idéer som en diversifierad grupp åstadkommer.

Genom My Voice, företagets medarbetarundersökning, följer vi upp hur våra 46 000 anställda upplever mångfalds- och inkluderingsarbetet, med specifika frågor om ämnet.
Inom Smurfit Kappa ser vi över samtliga gemensamma mångfaldsfrågor, med särskilt fokus på könsklyftor. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i våra traineeprogram och av externa kandidater för lediga chefsjobb vill vi att minst 30 % vara kvinnor.

Vi har granskat de områden och roller där möjligheterna att behålla och befordra kvinnor har störst potential. Vi har även främjat kvinnors deltagande i våra, i vårt traineeprogram är t ex 50% av deltagarna kvinnor, medan deltagandet i Open Leadership programmet ligger stabilt på 30 % sedan 2015. Vi ägnar också extra stor uppmärksamhet åt kvinnliga chefer med hög potential när vi ser över vår organisation.