Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Magic Hat

 

Vad är det?

MagicHat är en metod för att göra besparingar i varje del av logistikkedjan, baserat på utvecklingen av primära eller sekundära förpackningar.

Vår strategi

MagicHat fokuserar på att uppnå lösningar genom vetenskaplig metodik som kör flera iterationer för att generera totalkostnadsscenarier med en jämförelse av olika alternativ. Genom att lägga in dessa lösningar i en matematisk algoritm får man den bästa förpackningslösningen med den lägsta totalkostnaden i logistikkedjan.

På vilket sätt gynnar det dig?

Med MagicHat kan de potentiella besparingarna i alla delar av logistikkedjan beräknas. Det ger dig en överblick över hela logistikkedjan och motsvarande kostnader, och gör att du kan välja det bästa scenariot samtidigt som du fokuserar på den totala förpackningskostnaden.

Vill du veta mer?

Oavsett om det är ett besök på något av våra Experience Centres för att få inspiration, eller ett kort samtal med någon av våra experter, ser vi gärna att du hör av dig.

Kontakta oss