Hur kan vi hjälpa dig?
Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Kundcase

Genom att byta ut plast mot papper kunde Bimbo maximera effektiviteten och förbättra sin hållbarhetsklassning

Utmaningen

  • Under perioder med hög efterfrågan tog plasttrågen som Bimbo använder för att paketera sina varor slut. Denna brist berodde på att det tog längre tid att få tillbaka trågen än väntat. Dessutom var det många tråg som stals och de var dyra att ersätta 

  • Plasttrågen som användes för långdistanstransporter skyddade inte Bimbos varor, vilket innebar att många produkter hade skador när de anlände till destinationen och därför inte motsvarade kvalitetsstandarderna

  • Återförsäljarna var satta under press att gå över från uppackning av varorna för hand till en modell där man istället använde sig av hyllklara förpackningar – vilket skulle minska det manuella arbetet och tiden det tar att packa upp varorna 

 

 

Vår strategi

  • Smurfit Kappa och Bimbo anordnade en innovationsdag för att fullt ut förstå Bimbos mål för 2020. Med utgångspunkt i dessa insikter och vår erfarenhet av tidigare projekt diskuterade Smurfit Kappa alla möjligheter som var tillgängliga för Bimbo 

  • Forsknings-, design- och logistikteamen genomförde en serie försök, inklusive flera förpacknings- och transporttester, för att säkerställa det nya trågets kvalitet och genomförbarhet

 

 

 

 
 

Resultatet

  • Den nya wellpapplösningen är i samma storlek som plasttråget – vilket betyder att Bimbo kan stapla dem på exakt samma sätt som tidigare, med begränsade störningar i logistikkedjan. Som ett resultat av detta byttes plasttrågen ut mot tråg av wellpapp under perioder med hög efterfrågan, liksom för långdistanstransporter

  • Bimbos nya tråg är varumärkta för att öka produktens synlighet på hyllan

  • Lagerytan kunde minskas med 95 %

  • 50 % lägre frakt- och transportkostnader för långdistansdistribution

  • 15 % lägre vattenförbrukning i samband med tvätt och rengöring genom miljövänliga förpackningar