Better Planet Packaging

Inicijativa koja istražuje i ponovo zamišlja pakovanje za održivi svet.

Bolje globalno pakovanje (Better Planet Packaging) teži da smanji otpad od pakovanja i ultimativno da reši izazove otpada i smeća koje završava u našim okeanima i deponijama širom sveta.

Kao lideri u održivim ambalažama, imamo odgovornost da se bavimo ovim pitanjem koje danas predstavlja izazov za životnu sredinu i društvo. Better Planet Packaging će kreirati više održivih rešenja za ambalažu
Pakovanje ima vrednu i održivu ulogu u zaštiti protiv otpada i kroz program Better Planet Packaging, kompanija Smurfit Kappa će koristiti svoje snage u održivim materijalima, dizajnu ambalaže, recikliranju ambalaže i vodeću ekspertizu za ambalaže radi razvijanja održivijih koncepata pakovanja za naše korisnike.
Dok težimo da ostvarimo Better Planet Packaging i kao eksperti u radu sa papirnom ambalažom:
• Kreiraćemo inovativna nova rešenja za ambalažu za naše korisnike
• Dizajniraćemo održive alternative pakovanja, naročiti u oblasti zamene plastike (ne samo za jednokratnu upotrebu)
• Nastavićemo da unapređuje dizajn proizvoda da bismo omogućili više recikliranja i nastavili da unapređujemo način na koji prikupljamo otpad preko naših objekata za recikliranje 
• Unapredićemo funkcionalnosti našeg dizajna papira i pakovanja da bismo razvili nove primene 
• Inspirisaćemo naše klijente i zaposlene da razumeju ulogu koju imamo u rešavanju ovog globalnog pitanja


Ali, Better Planet Packaging treba da prevaziđe ono što radimo kao kompanija i koristi ekspertizu naše kompanije da angažuje veliki broj partnera i pokrene šire značajne diskusije i mere o tome kako svi možemo biti održiviji u našem dizajniranju i korišćenju ambalaže. Svrha programa Better Planet Packaging je da pomogne uništenju otpada od dizajna.

 

Za pomoć o načinu implementacije održivijih rešenja za ambalažu, popunite obrazac u nastavku ili posetite sajt kompanije za neke zanimljive ideje.

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.