Packaging - Industrial

Separator

Separatori se koriste u kutijama za odvajanje proizvoda poput konzervi, flaša i druge čvrste ambalaže.

Separator stabilizuje proizvode i ravnomerno raspoređuje težinu kako bi se osiguralo da se ne oštete tokom transporta.

Separator na vrhu obezbeđuje dodatnu zaštitu proizvoda kada se kutija otvori.

Separatori su  dostupni raznim kvalitetima talasastog kartona ili punog kartona i dizajnirani su tako da obezbede potrebnu čvrstinu kako bi zadovoljili fizičke potrebe ambalaže u lancu nabavke. 

100% reciklabilno i napravljeno od obnovljivih izvora, separatori su ekološka alternativa plastičnim proizvodima.

Koje su karakteristike ovog proizvoda?

  • Dostupno u raznim kvalitetima talasastog i punog kartona
  • Dogovorite svoje tačne zahteve vezane za veličinu i performanse
  • Štancani ispunjavaju sve vaše zahteve za uglove ili utore
  • Može se štampati u visokom kvalitetu

Koje su prednosti ovog proizvoda?

  • Smanjenje oštećenja u tranzitu jer proizvodi ostaju stabilni i sigurni ukutiji
  • Uklanja sve oštećenja sečiva tokom otvaranja kutije
  • Ekološki prihvatljivi - napravljeni od obnovljivih izvora i 100% reciklabilni
  • Prilika za marketinško komuniciranje poruka proizvoda i brenda na štampanim separatorima

Garantovane isporuke iz proverljivih izvora

Naš sertifikovani Lanac nadzora je vaša garancija proverljivo održivog lanca nabavke za ambalažu.

U kompaniji Smurfit Kappa razumemo važnost održivosti u svemu što radimo i smatramo svojom odgovornošću da osiguramo da proizvodi koji se dostavljaju kupcima ispunjavanju najviše standarde lanca nadzora.

• 100% papira proizvedeno i snabdeveno za naša rešenja za ambalažu poseduju sertifikate FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora
• 90% ambalaža koje se dostave klijentima imaju sertifikat FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora

Potražite pečat dokaz na fakturi kako biste bili apsolutno sigurni u poreklo vaše papirne ambalaže.


Saznajte više o Lancu nadzora

 

Kako ambalaža može da vam pomogne da maksimalno povećate efikasnost u lancu nabavke?

SupplySmart je kombinacija jedinstvenih alata, podataka i stručnosti koja vam omogućava da optimizujete ulogu ambalaže u čitavom lancu nabavke – sa sigurnošću da donosite odluke sa procenjenim rizikom koji će dovesti do merljivih ušteda.  

SupplySmart vam omogućava da otkrijete, ciljate i ostvarite unapređenja ambalaže kako biste povećali efikasnost i delotvornost kroz ceo lanac nabavke – sve vreme smanjujući rizike po poslovanje.

Saznajte više o rešenju SupplySmart

 

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.