Packaging - Consumer

Komercijalna (hromokartonska) ambalaža

Komercijalna (poznata kao i hromokartonska ambalaža) je od kartona nižih gramatura pogodnih za pakovanje lakših proizvoda.

Nudimo širok spektar dizajna za komercijalnu ambalažu, kao što su kutije i tacne, koristeći razne načine savijanja i sklapanja. One se mogu izrađivati kao ravne ili zalepljene za ručno ili mašinsko pakovanje.

Fleksibilnost komercijalne ambalaže vam omogućava da dizajnirate inovativno oblikovana pakovanja koji mogu razlikovati vaš proizvod od konkurencije. Oblici, u kombinaciji sa štampom visokog kvaliteta, stvaraju privlačnu ambalažu koja visoko pozicionira uticaj brenda i prodaju.

Komercijalna ambalaža nudi prednosti za životnu sredinu jer može se reciklirati 100%.

Koje su karakteristike ovog proizvoda?

 • Može se odgovoriti vašim zahtevima za proizvod, marketing i lanacnabavke
 • Dostupna ambalaža u širokom rasponu vrsta kartona

 • Off-set štampa do šest boja plus  do dva laka za visoki, mat sjaj ili parcijalno lakiranje

 • 100% reciklabilno

 • Širok izbornačina savijanja i sklapanja

Koje su prednosti ovog proizvoda?

 • Uvećanje prodaje kroz veliku izloženost brenda

 • Maksimalni uticaj brenda na prodajnim mestima

 • Ekološki prihvatljiva - napravljena od obnovljivih resursa

 • Smanjenje skladišnog prostora i transportnih troškova

 • Lako se reciklira

 • Pogodna za upotrebu na automatskim i ručnim linijama za pakovanje

Garantovane isporuke iz proverljivih izvora

Naš sertifikovani Lanac nadzora je vaša garancija proverljivo održivog lanca nabavke za ambalažu.
U kompaniji Smurfit Kappa razumemo važnost održivosti u svemu što radimo i smatramo svojom odgovornošću da osiguramo da proizvodi koji se dostavljaju kupcima ispunjavanju najviše standarde lanca nadzora.

 •  100% papira proizvedeno i snabdeveno za naša rešenja za ambalažu poseduju sertifikate FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora
 •  90% ambalaža koje se dostave klijentima imaju sertifikat FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora


Potražite pečat dokaz na fakturi kako biste bili apsolutno sigurni u poreklo vaše papirne ambalaže.


Saznajte više o Lancu nadzora

 

Kako ambalaža može da vam pomogne da maksimalno povećate efikasnost u lancu nabavke?

SupplySmart je kombinacija jedinstvenih alata, podataka i stručnosti koja vam omogućava da optimizujete ulogu ambalaže u čitavom lancu nabavke – sa sigurnošću da donosite odluke sa procenjenim rizikom koje će dovesti do merljivih ušteda.


SuppliSmart vam omogućava da otkrijete, targetirate i isporučite poboljšana pakovanja kako biste povećali efikasnost i efektivnost u vašem lancu snabdevanja - sve vreme umanjujući rizike za vaše poslovanje.


Learn more about SupplySmart

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.