Packaging - Industrial

Ugaonici

Ugaonici su dizajnirani da štite, stabilizuju i ojačavaju palete tokom transporta i skladištenja.

 Oni štite ivice koje su najosjetljivije na oštećenja u lancu nabavke.

Ugaonici imaju dve glavne prednosti: prvo, oni vidno smanjuju štetu na proizvodima u lancu nabavke, što vam daje ogromne uštede; drugo, oni mogućuju smanjen utrošak sirovine jer štite samo ivice od oštećenja, za razliku od rešenja koja nepotrebno štite ceo proizvod.

Ugaonici se isporučuju po meri u visokim gramaturama talasastog kartona.

Ovakvim pakovanjem je je ostvarena maksimalna zaštita sa minimalnim utroškom materijala.

Koje su karakteristike ovog proizvoda?

 • Napravljen od talasastog kartona visokih gramatura
 • Potrebna dužina se može se dogovoriti
 • Dizajn je patentiran
 • Do tri sloja zaštite po strani
 • 100% reciklabilno

Koje su prednosti ovog proizvoda?

 • Smanjenje oštećenja u transportu zbog dodatnog obezbeđenja palete
 • Povećana stabilnost palete
 • Ušteda u materijalu fokusiranjem isključivo na rizične delove palete
 • Ekološki prihvatljivo - napravljeno od obnovljivih resursa

Garantovane isporuke iz proverljivih izvora

Naš sertifikovani Lanac nadzora je vaša garancija proverljivo održivog lanca nabavke za ambalažu.
U kompaniji Smurfit Kappa razumemo važnost održivosti u svemu što radimo i smatramo svojom odgovornošću da osiguramo da proizvodi koji se dostavljaju kupcima ispunjavanju najviše standarde lanca nadzora.

 • 100% papira proizvedeno i snabdeveno za naša rešenja za ambalažu poseduju sertifikate FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora
 • 90% ambalaža koje se dostave klijentima imaju sertifikat FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora


Potražite pečat dokaz na fakturi kako biste bili apsolutno sigurni u poreklo vaše papirne ambalaže.


Saznajte više o Lancu nadzora

 

 

Kako ambalaža može da vam pomogne da maksimalno povećate efikasnost u lancu nabavke?

SupplySmart je kombinacija jedinstvenih alata, podataka i stručnosti koja vam omogućava da optimizujete ulogu ambalaže u čitavom lancu nabavke – sa sigurnošću da donosite odluke sa procenjenim rizikom koje će dovesti do merljivih ušteda.

SuppliSmart vam omogućava da otkrijete, targetirate i isporučite poboljšana pakovanja kako biste povećali efikasnost i efektivnost u vašem lancu snabdevanja - sve vreme umanjujući rizike za vaše poslovanje.

Learn more about SupplySmart

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.