Jak możemy Ci dziś pomóc?

Dla dostawców

 

Naszym celem jest partnerstwo tylko z uczestnikami łańcucha dostaw, którzy są gotowi zastosować nasze zasady zrównoważonego rozwoju.

Nasze podejście polega na angażowaniu naszych dostawców i zachęcaniu ich do stosowania zrównoważonych praktyk. Cykliczne audyty i kontynuacja programów będzie służyć zapewnieniu ciągłego postępu.

Aby być częścią naszej wizji i strategii, wszyscy dostawcy muszą przestrzegać Kodeks postępowania dostawcy Smurfit Kappa i przestrzegać zasad  Zasady zrównoważonego i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Wszyscy dostawcy dostarczający drewno lub surowce na bazie włókien zobowiązani są do przestrzegania naszej Polityki w zakresie pozyskiwania drewna i włókien.

Firma Smurfit Kappa opracowała siedmiofilarowy program audytu zrównoważonego zaopatrzenia, oparty na mapowaniu ryzyka. Mapowanie ryzyka rozpoczyna się od zidentyfikowania najbardziej krytycznych grup dostawców, które są priorytetowo traktowane w naszym programie kontroli. Dostawcy są zobowiązani do wzięcia udziału w tych audytach i ich dalszych programach wspieranych przez nasze zespoły pozyskiwania.