Jak możemy Ci dziś pomóc?

Pracujemy dla lepszej przyszłości

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

Pobierz pełny raport

W pełni zrównoważona działalność

W pełni zrównoważona działalność oznacza stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkim co robimy – od zrównoważonego i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców odnawialnych i nadających się do recyklingu, do odpowiedzialnej produkcji opakowań wykorzystujących ekologiczne rozwiązania.

Snapshot Competition

Globalne wyzwania

 • Zmiany społeczne

  W czasach, gdy miliony ludzi na całym świecie domagają się zmian społecznych, na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznego i integracyjnego środowiska oraz prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu budując bazę do zmiany życia.
 • Klimat

  W obliczu coraz trudniejszych pytań o to, jak traktujemy naszą planetę, naszym celem na rok 2050 jest osiągnięcie zerowego śladu węglowego netto, przy jednoczesnym wspieraniu naszego łańcucha dostaw w dążeniu do tego samego celu.
 • Obieg zamknięty

  Gospodarka o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie ze względu na wzrost liczby ludzi na planecie. Częścią rozwiązania jest inteligentnie zaprojektowane, zrównoważone opakowanie , które nie tylko chroni towary, ale także zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach śmieci.
 • Wylesianie

  Lasy stanowią pierwszą linię obrony naszego świata przed zmianami klimatycznymi. Dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej i wszechstronnej kontroli pochodzenia produktu pomagamy w ochronie cennych ekosystemów naszej planety.

 

 

Nasze priorytety strategiczne

 

 

OŚWIADCZENIA KIEROWNICTWA

Smurfit Kappa jest świadoma swojej roli w społeczeństwie. Zobowiązujemy się do ochrony planety i jej mieszkańców, a także naszych interesariuszy.

Przeczytaj oświadczenia kierownictwa

Nasze wyniki w 2020 r.
Zobacz najważniejsze informacje
-37.3%
Redukcja względnej emisji CO2 (od 2005 r.)
€7.7m
Inwestycje społeczne w 2020 r.
+100
Szkolenia dotyczące zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań w 2020 r.