Smurfit Kappa - Woda

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Woda

 

Z uwagi na to, że nasza działalność zależy od tego naturalnego zasobu, zarówno dostępność wody, jak i wpływ naszego zużycia wody mają dla nas ogromne znaczenie.

Globalna dostępność i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i kanalizacyjnymi są pilnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju i leżą u podstaw agendy ONZ na 2030 r. Są również istotne dla Smurfit Kappa, ponieważ nasz sukces biznesowy zależy od dużej dostępności wody i naturalnych surowców, dla których potrzebujemy wody, aby utrzymać ekosystemy.
Dla zdecydowanej większości naszych zakładów dostępność "świeżej" wody nie stanowi problemu w przewidywalnej przyszłości, a woda, którą przyjmujemy, ponad 90% wraca do natury w dobrym stanie. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne podejście do wody ma kluczowe znaczenie.

Koncentrujemy nasze wysiłki na dalszej poprawie jakości wody, którą wykorzystujemy i zrozumieniu zagrożeń związanych z dostępnością i zużyciem wody na obszarach, w których działamy.
W latach 2005-2017 zainwestowaliśmy 62 mln euro w stacje uzdatniania wody. Inwestycje te są kontynuowane wraz z oceną wody w naszych papierniach.

Naszymi celami do 2020 są:

  • Zmniejszenie zawartości organicznej wody odprowadzanej do środowiska z naszych zakładów (ChZT) o jedną trzecią w porównaniu do poziomów z 2005 r. do roku 2020.
  • Przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do ryzyka wodnego w naszych zakładach i opracowanie zarządzania zużyciem wody.

Pod koniec 2016 r. zmniejszyliśmy CHZT o 30%. Oceniono dziewięć naszych papierni i tektur zlokalizowanych w obszarach uznanych przez ekspertów za najbardziej krytyczne.

Patrząc w przyszłość

Po roku 2020 nasze inwestycje zapewnią system zarządzania wodą, którego jakość wykorzystania jest najlepsza w branży i stosuje najlepszą dostępną technologię. Nasze działania równoważą zużycie wody w regionach, w których funkcjonujemy.