Jak możemy Ci pomóc?
Jak możemy Ci dziś pomóc?

Case Study - Odpady

60% mniej odpadu wysłanego na wysypisko śmieci w Monterrey w Meksyku  

W ważnym regionie przemysłowym w północno-wschodniej części Meksyku, u podnóża Sierra Madre Oriental, Smurfit Kappa prowadzi papiernię w pobliżu miasta Monterrey. Monterrey jest uważany za jedno z najbardziej rozwiniętych miast w całym kraju. Przez gwałtowny rozwój przemysłu kładzie się jeszcze większy nacisk na kwestie środowiskowe, a Smurfit Kappa chętnie szuka sposobów na ulepszenie i pozytywny wpływ na środowisko wokół działań.

Ricardo García, dyrektor generalny papierni, wyjaśnia, w jaki sposób papiernia usprawniła ostatnio swoje strumienie odpadów: „Wszystko zaczęło się od faktycznej sytuacji ekologicznej, która zainspirowała nas do dalszego zmniejszenia ilości odpadów na składowiskach. Uczyniliśmy to priorytetem i zobowiązaliśmy się do poszukiwania bardziej wydajnego sposobu postępowania z naszymi odpadami. W naszym przypadku odpady składają się głównie z osadu, więc szukaliśmy nowych sposobów ulepszenia naszej sekcji formowania i wdrożenia systemu odwadniania i retencji.”

„Dowiedzieliśmy się, że pierwotny osad wytwarzany w naszych zakładach oczyszczania ścieków może być również wykorzystywany w procesie produkcji bez uszczerbku dla naszej wydajności. Przeznaczyliśmy zasoby, które umożliwiły nam bardziej efektywne wykorzystanie chemikaliów, wdrożenie systemu odwadniającego z drutem formującym, rozpoczęcie gromadzenia danych do analizy i poświęcenie czasu na opracowanie. Zainwestowaliśmy trzy miesiące w badania i planowanie, a kolejne trzy miesiące we wdrożenie nowej konfiguracji.”

Co stanowiło największe wyzwanie w realizacji projektu? Ricardo: „Rozpoczęliśmy optymalizację poprzez testowanie osadu ze zbiornika flotacyjnego. Patrząc wstecz, najtrudniejszą częścią było znalezienie delikatnej równowagi, która pozwoliła nam włączyć ten osad do naszego systemu bez zmniejszania wydajności naszych maszyn. Aby odzyskać cały osad z naszej oczyszczalni ścieków, musieliśmy dokonać inwersji w naszych rurociągach i zmieniliśmy konfigurację naszego sprzętu. Osad idzie teraz bezpośrednio do hydropulpera. Nasza wytrwałość opłaciła się i udało nam się zmniejszyć o 60% ilość osadu wysyłanego na składowiska”.