Smurfit Kappa - Ludzie

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Ludzie

 

Doceniamy zaangażowanie, które nasi pracownicy pokazują każdego dnia, aby pomóc Smurfit Kappa odgrywać wiodącą rolę w branży opakowań papierowych.

Sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z pracownikami, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, ma ważne implikacje dla naszej działalności. Naszym celem jest zbudowanie doskonałych relacji z pracownikami i klientami oraz aby zdobyć szacunek lokalnej społeczności, w których działamy.

Jednym z kluczowych wyzwań dla Smurfit Kappa jest przyciąganie odpowiednich talentów, aby zapewnić rozwój i ciągłość zarządzania. Aby przyciągac najlepszych kandydatów, musimy być innowacyjni, a zwrócenie uwagi na nasz sektor jest szczególnym wyzwaniem. Nasze działania obejmują dostosowane do indywidualnych potrzeb programy promujące rekrutację kobiet.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W Smurfit Kappa bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko priorytet, ale również podstawowe wartości. Promujemy kulturę BHP opartą na autentyczności, umocnieniu i odpowiedzialności oraz uważamy, że bezpieczna praca nie podlega negocjacjom. Naszym ostatecznym celem jest zero wypadków na całym świecie i sprawienie, by Smurfit Kappa była najbezpieczniejszą firmą w naszej branży.

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników jest jednym z filarów naszej strategii biznesowej i jest oparte na ankiecie zaangażowania firmy „MyVoice”, którą uruchomiliśmy w 2014 r., a następnie powtórzyliśmy w 2017 r.
W ciągu roku: 

  • Osiągnęliśmy nasz pięcioletni cel, aby zmniejszyć częstotliwość występowania wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy o 5% rocznie
  • Wprowadziliśmy nowy cel w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w celu zmniejszenia wskaźnika TRIR (całkowita liczba odnotowywanych przypadków) na całym świecie o 5% od 2018 r.
  • Przeprowadziliśmy drugą ankietę pracowniczą MyVoice ze wskaźnikiem odpowiedzi na całym świecie na poziomie 84 %
  • Wzmocniliśmy nowy model przywództwa skierowany do kobiet, które sprawują władzę.

Patrząc w przyszłość

Chociaż wprowadzamy wskaźnik całkowitej liczby odnotowywanych przypadków jako cel, będziemy nadal koncentrować się na zerowej liczbie ofiar śmiertelnych i zmniejszeniu liczby wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy oraz staramy się oferować wszystkim pracownikom szansę na poprawę swoich umiejętności i wiedzy.