CaseStudy - Zmiany klimatyczne

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Case Study - Lasy

 

Wiarygodność potwierdzona certyfikacją przez strony trzecie

Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania Smurfit Kappa jest zapewnienie klientom, że włókna stosowane w naszych rozwiązaniach opakowaniowych pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Obecnie najbardziej wiarygodnym sposobem na udowodnienie tego jest udział w zarządzaniu lasami i związanym z nim certyfikatem kontroli pochodzenia produktu (ang. Chain of custody). Bardzo poważnie podchodzimy do certyfikacji stron trzecich i uważnie je sprawdzamy.

Bezsporna certyfikacja
Control Union Certifications jest jednym z organów audytujących certyfikujących systemy zarządzania łańcuchem dostaw Smurfit Kappa. James Schadenberg, kierownik programu globalnej sieci ekspertów certyfikacyjnych i audytorów, wyjaśnia, co oznacza rola zewnętrznego weryfikatora: "Naszym zadaniem jest być niezależną stroną, która kontroluje i weryfikuje, czy organizacja przestrzega standardów certyfikacji. Nie jesteśmy częścią właściciela systemu ani certyfikowanej organizacji. Naszą rolą jest bycie bezstronnym i przestrzegać konkretnych wymagań normy."

Zapewnienie jakości
Poprzez niezależne audyty stron trzecich daje się wystarczającą pewność, aby zagwarantować równe szanse wszystkim organizacjom, które przeprowadzają certyfikację. Mówiąc prościej, zaangażowanie stron trzecich eliminuje możliwość korupcji w systemie i działa jako gwarancja jakości dla wszystkich interesariuszy. Smurfit Kappa współpracuje z Control Union od czasu uruchomienia programu certyfikacji lasów w 2008 roku. Obejmuje to certyfikację zakładów Smurfit Kappa zgodnie z normami FSC i PEFC w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii.

Korporacyjne zobowiązanie

„Wyniki naszych okresowych audytów wykazały dobre wyniki rozwoju na przestrzeni lat”- mówi Schadenberg. „Smurfit Kappa wyróżnia się technicznym zrozumieniem swoich standardów i swojego wewnętrznego postępu. Firma szybko dostosowała swoje systemy do zmian w standardach, wspomagana solidnie funkcjonującym systemem zarządzania. Smurfit Kappa zawsze stara się wyprzedzać zmiany.”

Aby zilustrować najnowsze osiągnięcia, firma Smurfit Kappa opracowała narzędzie audytu wewnętrznego, który pomaga podczas kontroli w zakładach. To nowe narzędzie przyniesie również korzyści audytorowi zewnętrznemu. „To świetny sposób na promowanie dobrych praktyk w całej firmie, pokazanie zaangażowania na rzecz własnych celów i, jak w tym przypadku, promowania zrównoważonego zarządzania lasami w ogóle” - podsumowuje Schadenberg.