Smurfit Kappa - Lasy

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Lasy

 

Opowiadamy się za zrównoważoną gospodarką leśną poprzez praktyki w zakresie kontroli pochodzenia produktu.

Nasza branża jest znaczącym użytkownikiem włókna drzewnego. Jest to nasz podstawowy surowiec i ręczymy za jego zrównoważone pochodzenie. Jest to korzystne dla naszej działalności i stanowi wysoki priorytet dla naszych interesariuszy. Możliwość wielokrotnego wykorzystania włókien papieru przyczynia się do zrównoważonego rozwoju naszych produktów, a włókna uzyskane z recyklingu stanowią 75% zawartości włókien naszych produktów.

Niezależna certyfikacja przez strony trzecie jest najbardziej niezawodnym środkiem promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i zwalczania wylesiania. Zarządzamy lasami w oparciu o trzy zasady zrównoważonego rozwoju: promowanie wzrostu gospodarczego, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i wspieranie równości społecznej wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze plantacje i lasy. W miarę możliwości certyfikowaliśmy wszystkie nasze plantacje i gospodarstwa leśne certyfikatami FSC i/lub PEFC.

Znaczenie certyfikacji kontroli pochodzenia produktu

Opowiadamy się za zrównoważoną gospodarką leśną poprzez praktyki w zakresie kontroli pochodzenia produktu. Wymagamy certyfikatów kontroli pochodzenia produktu od naszych dostawców surowców, aby zapewnić zrównoważony łańcuch dostaw naszym klientom. W połączeniu z naszym dostępem do zrównoważonego surowca, osiągnęliśmy cel na 2020 rok, w którym 90% naszych opakowań posiada certyfikat kontroli pochodzenia produktu. Biorąc pod uwagę zasięg naszej działalności, jest to unikalne w naszej branży. 

Kamieniem milowym w drodze do 2020 r. było stworzenie w pełni certyfikowanego systemu kontroli pochodzenia produktu - od naszych plantacji i gospodarstw leśnych po etykietowanie opakowań, które dostarczamy klientom. 

Przyszłość

Naszym celem jest dalsze rozwijanie naszych ambicji i zagwarantowanie, żeby ponad 90% produktów dla klientów miało certyfikację kontroli pochodzenia. Dodatkowo, będziemy certyfikować nowo nabyte zakłady w ciągu dwóch lat od nabycia i promować różnorodność biologiczną w naszych gospodarstwach leśnych.