Jak możemy Ci dziś pomóc?

Ludzie

 

Doceniamy zaangażowanie, które nasi pracownicy pokazują każdego dnia, aby pomóc Smurfit Kappa odgrywać wiodącą rolę w branży opakowań papierowych.

Sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z pracownikami, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, ma ważne implikacje dla naszej działalności. Naszym celem jest zbudowanie doskonałych relacji z pracownikami i klientami oraz aby zdobyć szacunek lokalnej społeczności, w których działamy.

Wartości

Zobowiązujemy się do:

  • Stymulacji i zachęcania pracowników do zaangażowania poprzez regularne ankiety i rozmowy
  • Przestrzegania „Kodeksu sygnalistów” w dobrej wierze do zgłaszania wszelkich nieetycznych lub nielegalnych zachowań

Strategia dotycząca ludzi

Zależy nam na umożliwieniu wszystkim pracownikom osiągnięcia naszych celów biznesowych. My:

  • Oferujemy pracownikom na wszystkich stanowiskach, szansę na poszerzenie ich umiejętności i wiedzy, wykorzystanie ich potencjału i poprawę perspektyw zawodowych
  • Wynagradzamy sprawiedliwie, regularnie weryfikując wyniki i oferując neutralne pod względem płci możliwości kariery i wynagrodzenie

Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

Zobowiązujemy się do:

  • Utrzymywać produktywne i bezpieczne miejsce pracy poprzez minimalizowanie ryzyka wypadków, urazów i narażenia na zagrożenia dla zdrowia każdego pracownika i wszystkich podwykonawców, dążąc do środowiska pracy bez wypadków
  • Zmniejszaj nasze TRIR o 5% rocznie. W 2020 roku osiągnęliśmy 29% redukcję w porównaniu z 2019 rokiem

Społeczności

W Smurfit Kappa jesteśmy oddani społecznościom, w których działamy, podczas gdy nasze Fundacje umożliwiają ludziom poprawę ich życia. Tam, gdzie cykl ubóstwa i uzależnienia jest problemem, staramy się pomóc w jego zakończeniu, wzmacniając społeczności na całym świecie.

  • W 2020 r. 7,7 mln EUR zostały przeznaczone na cele społeczne