Smurfit Kappa Case Study - Zmiany klimatyczne

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Case Study - Zmiany klimatyczne

 

Zamknięty obieg pary wodnej

W przeszłości zakład Smurfit Kappa Roermond Papier w Holandii zoptymalizował system energetyczny dla każdego urządzenia papierniczego. Obecnie wdrożono zintegrowany system recyklingu pary, który optymalizuje zużycie energii w całej papierni. Dwie duże maszyny papiernicze dostarczają resztkową parę do mniejszej PM2, dzięki inteligentnemu połączeniu rur i kontroli procesu. W procesie wytwarzania papieru para jest doprowadzana do cylindrów suszących rolki papieru. Na drugim końcu pozostała para, zwana także parą rozpryskową, i kondensat opuszczają cylindry. Wcześniej pozostała para dwóch największych maszyn papierniczych była tylko częściowo wykorzystana ponownie. Energia nadmiaru pary została przekształcona w kondensat. PM2, najmniejsza maszyna, nie ma nadmiaru pary - po wysuszeniu kondensat opuszcza tę maszynę. Cały kondensat jest przesyłany z powrotem do elektrowni i jest ponownie zamieniany w parę.

Inżynier procesu Wim Janssen opracował system odzysku resztek pary. Objętość pozostałej pary pozostawiającej PM1 i PM3 jest więcej niż wystarczająca dla PM2. Skutkuje to mniejszym zużyciem gazu ziemnego w kotle parowym, co zmniejsza emisje CO2 z papierni. "Brzmi to prosto, ale wymagało to dogłębnej analizy naszych procesów i zaawansowanej kontroli procesu, aby zrealizować system, który uwzględniał także możliwe przestoje maszyn, wahania produkcji pary spowodowane zmianami w gatunkach papieru i różnych rodzajów pary w obrębie maszyn"- mówi Claire Schreurs, kierownik ds. energii i zrównoważonego rozwoju.

Wierzymy, że nowe pomysły pochodzą ze współpracy, kreatywności i umysłów otwartych na to, aby patrzeć na nasze procesy z nowych perspektyw - kontynuuje. "Zawsze staramy się obniżyć koszty i zminimalizować emisję CO2. W wyniku zamknięcia naszych pętli resztkową parą zaoszczędzimy rocznie ponad 1,9 miliona m3 gazu ziemnego i zmniejszyliśmy naszą emisję CO2 o ponad 1600 ton rocznie. Nasz sukces został nagrodzony nagrodą Sustainability w 2017 roku, kiedy zdobyliśmy pierwszą nagrodę w kategorii Process Improvement podczas Smurfit Kappa Innovation Event.