Priorytety

 

Jesteśmy globalną firmą, której praca przynosi korzyści naszym klientom, pracownikom, inwestorom, dostawcom i społecznościom, w których działamy.

W naszym 14-stym corocznym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju przedstawiamy dalsze postępy w zakresie osiągania wartości dzięki zrównoważonym praktykom biznesowym we wszystkich zakładach. Pełna przejrzystość jest zapewniona dzięki przestrzeganiu kompleksowych wytycznych zrównoważonego rozwoju GRI G4.

Najważniejsze osiągnięcia w odniesieniu do naszych pięciu strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju z raportu za rok 2020 obejmują:

 Forest

Lasy

93,8% rozwiązań opakowaniowych sprzedawanych z certyfikatem Pochodzenia produktu.

 Climate-change-icon

Zmiany klimatyczne

Zmniejszenie intensywności emisji z paliw kopalnych o 37,3% od 2005 r.

 Water

Woda

Osiągnęliśmy cel 38,2% redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT od 2005r.

 Waste

Odpady

Od 2013 roku zmniejszyliśmy liczbę odpadów o 23,7%.

 People

Ludzie

W 2020 r. Całkowita Liczby Rejestracji Incydentów (ang. Total Recordable Incident Rate-TRIR) zmalała o 29,0%.