Jak możemy Ci dziś pomóc?

Priorytety

 

Jesteśmy globalną firmą, której praca przynosi korzyści naszym klientom, pracownikom, inwestorom, dostawcom i społecznościom, w których działamy.

W naszym dwunastym corocznym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju przedstawiamy dalsze postępy w zakresie osiągania wartości dzięki zrównoważonym praktykom biznesowym we wszystkich zakładach. Pełna przejrzystość jest zapewniona dzięki przestrzeganiu kompleksowych wytycznych zrównoważonego rozwoju GRI G4.

Najważniejsze osiągnięcia w odniesieniu do naszych pięciu strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju z raportu za rok 2018 obejmują:

 Forest

Lasy

Pod koniec 2018 roku sprzedaliśmy 88,4 % naszych opakowań zgodnie z normami FSC® lub PEFCTM.

 Climate-change-icon

Zmiany klimatyczne

Do końca 2018 r. zmniejszyliśmy emisję CO2 z paliw kopalnych o 29% w naszych papierniach i fabrykach tektury, przekraczając nasz cel na 2020 r.

 Water

Woda

Osiągnęliśmy cel 33% redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT i określiliśmy nowy cel.

 Waste

Odpady

Pod koniec 2018 r. osiągnęliśmy łączną redukcję o 7,3% w porównaniu z naszym zobowiązaniem do zmniejszenia ilości odpadów wysyłanych na składowiska o 30% do 2025 r. (rok bazowy 2013).

 People

Ludzie

W 2018 r. wprowadziliśmy nowe zobowiązanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określając wskaźnik Całkowitej Liczby Rejestracji Incydentów (ang. Total Recordable Incident Rate-TRIR) i osiągnęliśmy wynik 1,01%.