Polityki - Smurfit Kappa

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Polityki

 

Posiadamy kodeks postępowania i wytyczne obejmujące szereg obszarów związanych z naszymi praktykami operacyjnymi i zarządczymi.Ponadto stworzyliśmy szczegółowe polityki dotyczące zrównoważonego rozwoju, które stanowią integralną część dążenia do poprawy naszych wyników.

Te dokumenty obejmują kwestie środowiskowe, społeczne i zrównoważony rozwój.
 


Środowisko

Społeczeństwo

Zrównoważony biznes