Jak możemy Ci dziś pomóc?

Wizja

 

Zapewniamy lepszą przyszłość

W Smurfit Kappa z dumą tworzymy, chronimy i dbamy. Jako wiodący dostawca zrównoważonych opakowań i część globalnej społeczność musimy poszukiwać rozwiązań dla istotnych problemów naszego świata, takich jak zmiany klimatyczne, niedobór wody, wylesianie i utrata różnorodności biologicznej, a także zanieczyszczenie lądów i oceanów, a wszystko po to aby budować lepszą przyszłość.

Jako odpowiedzialna firma prowadząca działalność na skalę globalną, zrównoważony rozwój mamy w swoim DNA i jesteśmy zaangażowani w wywieranie wpływu i tworzenie ekologicznego środowiska. Oznacza to traktowanie w sposób właściwy naszych pracowników, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego dzięki stosowaniu produktów i procesów, które prowadzą do realnej zmiany dla naszych klientów i w całym naszym łańcuchu wartości.

Prawdziwy zrównoważony rozwój ma charakter kompleksowy: od zaopatrzenia i współpracy z naszymi dostawcami, po produkcję i dostarczanie produktów do naszych klientów. Nasze cele ekonomiczne są zbieżne z naszymi zobowiązaniami społecznymi i środowiskowymi.

Dzięki trzem priorytetowym obszarom: Planeta, Ludzie i Biznes, dążymy do zapewniania zrównoważonego wzrostu z korzyścią dla wszystkich naszych interesariuszy. W ramach tych filarów nasze zasoby ludzkie i społeczności, zmiany klimatyczne, lasy, woda i odpady stanowią główne strategiczne priorytety w zakresie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasze cele Better Planet 2050

Nasze cele koncentrują się na naszych strategicznych obszarach i dostosowaniu Grupy do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.

 

Zmiany klimatyczne

  • CEL: naszą ambicją jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. przy zmniejszeniu do 2030 r. intensywności emisji z paliw kopalnych o 55%.
  • OSIĄGNIĘCIE: zmniejszenie intensywności emisji z paliw kopalnych o 37,3% od 2005 r.

 

Lasy

  • CEL: >95%  opakowań sprzedawanych klientom z certyfikatem Chain of Custody do 2025 r.
  • OSIĄGNIĘCIE: 93,8% opakowań sprzedanych z certyfikatem Chain of Custody w 2020 r.

 

Woda

  • CEL: 60% redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT do 2025 r.
  • OSIĄGNIĘCIA: 38,2% redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT od 2005r.

 

Odpady

  • CEL: zmniejszenie o 30% ilości odpadów na wysypiskach śmieci do 2025 r.
  • OSIĄGNIĘCIE: od 2013 roku zmniejszyliśmy liczbę odpadów o 23,7%.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

  • CEL: 5% redukcja Liczby Rejestracji Incydentów (ang. Total Recordable Incident Rate-TRIR) rocznie.
  • OSIĄGNIĘCIE: w 2020 r. Całkowita Liczby Rejestracji Incydentów (ang. Total Recordable Incident Rate-TRIR) zmalała o 29,0%.

Nowe cele określone w 2021 r.

 

Ludzie

25% stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety do 2024 r.

 

Społeczności lokalne

W latach 2020-2025 przekazane zostanie 24 mln euro na wsparcie inicjatyw środowiskowych i społecznych.

 

Woda

Zmniejszenie zużycia wody o 1% w skali roku.